Sökning: "förort"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet förort.

 1. 1. Drömmen om den svenska drömmen? - En kvalitativ studie av hur unga killar från en förort i Göteborg ser på sin framtid och sina framtidsmöjligheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josra Khatouri; Fatma Ibrahim; [2020-01-21]
  Nyckelord :Ungdomar; framtid; möjligheter; förort; klass; utanförskap; stigma; habitus;

  Sammanfattning : Studien genomfördes på unga killar från förorten och bygger på deras berättelser om sina framtidsdrömmar och vilka möjligheter eller begränsningar samhället signalerar dem till att nå dit. Studien syftar till att få en ökad förståelse av ungdomarnas tankar om deras framtid och även synliggöra deras upplevelser av faktorer som begränsar dem att nå sina drömmar. LÄS MER

 2. 2. Effekter av medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden : En kvalitativ studie om vitaliseringsprocessers betydelser i Folkets hus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefin Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Vitaliseringsprocess; förort; ortenrörelsen; medborgardrivna mötesplatser; socioekonomiskt utsatta områden; folkets hus; vivalla; ersboda; kulturellt kapital; rasifiering; habitus; miljonprogram; arbetarklass;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fritidsledares syn på motivation och fysisk aktivitet för barn och ungdomar. : En kvalitativ studie om fritidsgårdsledarens syn på arbetet med motivation till fysisk aktivitet för barn och ungdomar inom en förort.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jibril Youssef; [2020]
  Nyckelord :Coach Ledare; Motivation; Målmedvetenhet; Prestation; Självförtroende.;

  Sammanfattning : In today's situation we constantly find out how children and adolescents are increasingly sedated in front of the computer, video games et.c. Idrotten vill (p.13, 2009) describes that we as humans need challenges and goals to be motivated in everyday life. LÄS MER

 4. 4. Från ”förbindelser” till ”fundamentalism” : Retoriseringen av begreppet ”förort” från 1930-talet till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Kingfors; [2020]
  Nyckelord :förort; retorisering; retorik; topiker; topik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Man jiddrar inte med en tjej från förorten" : En kvalitativ studie om tjejer i förorten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Dafina Hiseni; Yussra El Rinawi; [2020]
  Nyckelord :Young women; suburbs; residential areas; prejudice; experiences; self-perception; Unga tjejer; förorter; bostadsområden; fördomar; upplevelser; självuppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förorten befinner sig i Västra Sverige. Syfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur tjejer bosatta i en förort uppfattar bostadsområdet samt hur bostadsområdet har påverkat uppfattning av sig själva. LÄS MER