Sökning: "förort"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet förort.

 1. 1. Elevers uppfattningar om lärares språkattityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helin Kochar; [2021-03-08]
  Nyckelord :språkattityder; flerspråkighet; modersmål; förort; transspråkande; mångkulturella urbana skolor; enspråkighetsnorm;

  Sammanfattning : Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. LÄS MER

 2. 2. Kampen om bilden av Ersboda : En fallstudie av konflikten kring Umeå Kommuns satsning på Ersängsskolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Cecilia Amanda Falgas-Ravry (Ravry); [2021]
  Nyckelord :segregation; förort; stigmatisering; Ersboda; områdesutveckling; medborgardialog i komplexa frågor; ortenrörelsen; utsatta områden; Umeå Kommun; Ersängsskolan;

  Sammanfattning : In March 2021, Umeå Municipality used its social sustainability fund to finance a project aimed at better integrating the work of social services with that of Ersängsskolan, a middle school in the neighbourhood of Ersboda. This decision led to a media debate, spearheaded by civil society representatives from Ersboda who denounced this initiative as misguided and stigmatizing. LÄS MER

 3. 3. “Känns som allting bara går på repeat, 90- talet det går på repris.” : En kvalitativ studie om hiphoptexters skildring av verkligheten under 1990- och 2010-tal.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erik Björk; Dominic Stranqvist; [2021]
  Nyckelord :Hiphop; Hiphop lyrics; marginalization; suburbs; territorial stigmatization; alienation; social community; Historia; populärkultur; hiphop; marginalisering; förort; territoriell stigmatisering; alienation; social gemenskap.;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish hip hop lyrics from the 1990s and 2010s portrays the social life, first and foremost in the suburb. The study consists of two parts, the first is a more general study of which themes and categories appear in the lyrics through an overview of 90 different hip hop songs. LÄS MER

 4. 4. Tryggheten i Rinkeby-Kista : Boendes upplevelser och kommunens trygghetsarbete i området

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Melike Peksen; [2021]
  Nyckelord :Trygghet; utemiljö; social hållbarhet; förort; offentligt rum; säkerhet; Rinkeby- Kista; stigmatisering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur lokalbefolkningen samt tjänstemännen upplever tryggheten i området Rinkeby-Kista. Tanken är att studera trygghetsaspekten och jämföra om det finns skillnader mellan hur de boende upplever tryggheten i området och tjänstemännens upplevelser. LÄS MER

 5. 5. "Tio bilbränder på ett dygn" : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om hur Aftonbladet gestaltar Rosengård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :William Grönlund; Alinia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Rosengård; förort; gestaltningsteori; kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys; Aftonbladet; vi-och-dem; medier;

  Sammanfattning : This study examines how one of the most influential Swedish newspapers, Aftonbladet,reports about the suburb Rosengård. Rosengård is located in Malmö and have become asymbol of Sweden’s suburbs and immigration policy. Both national and internationalmedia have reported about organized crime, shootings and different social problems inRosengård. LÄS MER