Sökning: "förort"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet förort.

 1. 1. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattningar om lärares språkattityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helin Kochar; [2021-03-08]
  Nyckelord :språkattityder; flerspråkighet; modersmål; förort; transspråkande; mångkulturella urbana skolor; enspråkighetsnorm;

  Sammanfattning : Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. LÄS MER

 3. 3. GANGSTERRAP OCH DESS PÅVERKAN PÅ UNGA KILLAR I EN STOCKHOLMSFÖRORT : EN KVALITATIV STUDIE OM GANGSTERRAPENS VERKLIGHETSSKILDRING I FÖRORTEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nadja Malmgren; Dunia Benjabli; Sabrina Hadidi; [2021]
  Nyckelord :förort; gangsterrap; gemenskap; kriminalitet; kvalitativ metod; ungdomskultur; utanförskap;

  Sammanfattning : Dagens mest populära gangsterrap uppmärksammas inom mediala diskurser som glorifierande till kriminalitet. Denna studie ämnar att skifta fokus till hur unga killar upplever gangsterrapen och om de påverkas av den glorifiering som förekommer i låtarna. LÄS MER

 4. 4. Kampen om bilden av Ersboda : En fallstudie av konflikten kring Umeå Kommuns satsning på Ersängsskolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Cecilia Amanda Falgas-Ravry (Ravry); [2021]
  Nyckelord :segregation; förort; stigmatisering; Ersboda; områdesutveckling; medborgardialog i komplexa frågor; ortenrörelsen; utsatta områden; Umeå Kommun; Ersängsskolan;

  Sammanfattning : In March 2021, Umeå Municipality used its social sustainability fund to finance a project aimed at better integrating the work of social services with that of Ersängsskolan, a middle school in the neighbourhood of Ersboda. This decision led to a media debate, spearheaded by civil society representatives from Ersboda who denounced this initiative as misguided and stigmatizing. LÄS MER

 5. 5. Study of optimization of two projects in "Million Program" areas : - a sustainable point of view in a suburb to a big city and a suburb to a small town

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Isac Mihlté; Jonatan Leander; [2021]
  Nyckelord :substaiability; Million program; renovation; economic; social; ecological; hållbarhet; miljonprogram; renovering; socialt; ekologiskt; ekonomiskt;

  Sammanfattning : The renovation and maintenance projects in the “Million program” areas are currently ongoing in many parts of the country. As the stocks in many descriptions have similar conditions with regard to urban structure, construction technology and socio-economic situation, there is great potential for comparison. LÄS MER