Sökning: "förort"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet förort.

 1. 1. ”Bröder & systrar, känner ni Vinterviken?” : – En jämförande analys av tre olika versioner av Vinterviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Parastoo Najafi; [2023]
  Nyckelord :Unga män; utländsk härkomst; stereotyper; ungdomslitteratur; adaption; multikultur; förort;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Mats Wahls bok Vinterviken (1993), med två olika filmatiseringar av boken, Vinterviken (1996) av filmregissören Harald Hamrell och Vinterviken (2021) av filmregissören Alexis Almström. Syftet med studien är att jämföra framställningen av förortskillen/förorten, samt skildringen av ett vi och dem i tre verken. LÄS MER

 2. 2. From suburb to compact city : a study of shifting ideals in green planning, with the case of Upplands Väsby

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Vendela Haddleton; Lisa Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Green structure; planning ideals; compact city; urban ecology; planning historical research;

  Sammanfattning : Planning of cities today is often focused on delivering a compact built structure and more green structure, since both these are regarded as sustainable solutions. However, the increasingly compact city form decreases the green spaces while the ecological functions of greenery is a fundamental part of a well-functioning compact city. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att växa upp i en förort : En kvalitativ studie om unga i åldrarna 18-25 år och deras upplevelser av förorten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ali Jamal Yassin; Anna Pettersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Är man orten så får man respekt" - En kvalitativ studie om ungdomars gemenskap inom den rådande ortenkulturen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :förort; orten; ortenkultur; ungdomskultur; gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomskulturer förändras med tiden och nya ungdomskulturer tillkommer i relation till samhällsförändringen. Samhällsförändringarna har lett till att nya ungdomskulturer har utvecklats, vara en av dem har präglats av ghettokulturen och macho-attityden från förortens kultur. LÄS MER

 5. 5. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. LÄS MER