Sökning: "förort"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet förort.

 1. 1. Stadsdelscenter

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hallberg Klara; [2019]
  Nyckelord :Perforeradplåt; Gottsunda; Stadsdelcenter; trappa;

  Sammanfattning : With the District Center, I wanted to create a transparent but inward-facing building that creates movement and meetings. The district center becomes an important counterpoint to the surrounding neighborhood's commerciality. The building becomes a place where one can be without much consideration. But also an important gathering point. LÄS MER

 2. 2. Hiphop-artister, ortens sanningsbärare? : En kvalitativ studie om svenska hiphop-artisters syn på villkor i förorter och hur det skildras i deras musik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna-Albertina Habib; Mikaela Olsson; [2019]
  Nyckelord :suburbs; exclusion; hiphop; swedish artists; social movements; förort; utanförskap; hiphop; svenska artister; sociala rörelser;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine Swedish hiphop-artists’ view on conditions in the suburbs and to find out what their music represent, and to reach an understanding about whether social movements exist in suburbs. The study was based on qualitative interviews with hiphop-artists’ whose music had a connection to suburbs. LÄS MER

 3. 3. Ett yrke i kris? : Mellanstadielärares arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnéa Hjelmqvist; Agnes Stackelberg; [2019]
  Nyckelord :Lärare; mellanstadielärare; arbetssituation; stress;

  Sammanfattning : Det pågår idag en debatt kring lärares arbetssituation, forskning visar att det finns brist på resurser inom skolan och att det är ett svårrekryterat yrke. Läraryrket innefattar administrativt arbete i högre utsträckning än tidigare, något som av lärare ofta uppfattas som mycket stressande. LÄS MER

 4. 4. Rosengård 70-talet till slutet av 80-talet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaltrina Rrahmani; [2019]
  Nyckelord :Rosengård; Förort; Bostadsarkitektur; Hyresrätt; Bostadsrätt;

  Sammanfattning : Miljonprogramsområdet Rosengård i Malmö byggdes under åren 1967-1974. Det består av fem delområden; Törnrosen, Örtagården, Apelgården, Kryddgården och Herrgården. Amiralsgatan delar upp hyres- och bostadsrätterna i stadsdelen. Man flyttade till de stora ljusa lägenheterna, till den goda bostaden. LÄS MER

 5. 5. Our Concrete: A New City Hall for Gottsunda, Uppsala

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Petronella Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Gottsunda; Uppsala; Stadshus; Betong; City hall; Concrete;

  Sammanfattning : Gottsunda is a suburb to Uppsala where the settlement first and formost consits of multi-dwelling units built as a part of the Million Programme, surrounden by forest and with a large mall in the middle of it. Today the area is classified as ”an especially liable area” with high levels of unemployment and criminality. LÄS MER