Sökning: "kroppslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet kroppslighet.

 1. 1. Artificiellt liv, kroppslighet och posthumanism i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2019-05-07]
  Nyckelord :automaton; posthumanism; robot; science fiction; feminism; genusvetenskap;

  Sammanfattning : In this essay I will discuss posthumanism and how we become humans. Through analyzing two science fiction works, one movie and one short story, I will discuss what it means to be human and how the male liberal subject of humanism need to be broadened and opened up to allow for other subjects to exist. By comparing two female robots, one from E.T. LÄS MER

 2. 2. Artificiell romans : En genusvetenskaplig analys av romantiska relationer mellan artificiellt intelligenta och mänskliga karaktärer i filmerna "Be Right Back", Ex Machina och Her 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Nadim Herbert; [2019]
  Nyckelord :Science-fiction; film; cyborg; artificiell intelligens; romans; sexualitet; kroppslighet; genus; femininitet; maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis examines romantic relationships between human and artificially intelligent characters in the science-fiction films Ex Machina (2014), Her (2013) and “Be Right Back” (2013) from anthology series Black Mirror. The purpose of the thesis is to examine these relationships in relation to norms concerning corporeality, gender, sexuality and romance, exploring how the portrayal of these relationships and the characters in them subvert and/or reinforce those norms. LÄS MER

 3. 3. Den olydiga kroppens politik : en feministisk studie av förkroppsligat motstånd i utomparlamentariska vänsterrörelser

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Elin Lundell; [2019]
  Nyckelord :social movements; resistance; embodiment; embodied resistance; feminist phenomenology; performativity; affect; sociala rörelser; motstånd; kroppslighet; förkroppsligat motstånd; feministisk fenomenologi; performativitet; affekt;

  Sammanfattning : This thesis explores the body as an agent of political change as well as embodied aspects of political resistance. It analyses the experience of activists of the extraparliamentary left through the lens of feminist theories on resistance and embodiment. LÄS MER

 4. 4. Någonting har hänt : Essä

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Petra Werner; [2019]
  Nyckelord :Depression; kreativitet; kreativa processer; lek; improvisation; konstnärskap; konstnärlig identitet; scenskräck; skrivkramp; kris; kroppslighet; röstövningar; musikterapi; slumpen; intuition; skrivande; konstnärlig forskning;

  Sammanfattning : ”Jag visste alltid saker, strax innan de hände, vilka personer som skulle dyka upp bakom ett hörn, eller vad en person skulle säga. Det var ett sorts vetande som långt ifrån alltid var angenämt eller ens användbart, det bara var där. Men det var egentligen en bieffekt av något annat. LÄS MER

 5. 5. Djuridik online. En nymaterialistisk och posthumanistisk kartläggning över icke-mänskliga djurs förkroppsligande i en digital kontext.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Modin; [2018-05-29]
  Nyckelord :#posthumanism; #instagram; #djurrätt; #feminism; #nymaterialism; #grumpycat; #socialamedier; #aktivism; #djuridik; #intradjur; #intrascape; #speciesism; #antropocentrism; #lawscape;

  Sammanfattning : Vi föds inte ensamma, vi dör inte ensamma och vi lever inte isolerade. Jag är bakterierna i min kropp, planeterna i Vintergatan och blicken som jag avvärjer utanför entrén till ICA. Jag är mitt husdjur, mitt frukostpålägg, min semesterselfie och mitt Instagramkonto. LÄS MER