Sökning: "Ekonomistyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 2029 uppsatser innehållade ordet Ekonomistyrning.

 1. 1. Heltidsarbete som norm : Hur mängden arbetstid kan påverka jämställdheten på arbetsmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carolina Jensen; [2022]
  Nyckelord :Working hours; shortening working hours; Extending working hours; Part-time work; Full-time work; Equality; Unpaid work;

  Sammanfattning : This essay examines the impact of employees' working hours on genderequality. There is a problem linked to part-time and full-time work alongwith gender equality, which leads to that significantly more women workspart-time than men do. LÄS MER

 2. 2. The Magic Formula och Canslim på Mid- och Large Cap : Vilken investeringsstrategi ger högst avkastning på stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Nils Jadelind; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish people tend to save their money in saving accounts instead of investing it. This study will examine how the investment strategies Magic Formula and Canslim perform on the different subgroups Mid Cap and Large Cap on the Swedish stock market. The purpose of this study is to test which strategy yields the highest return. LÄS MER

 3. 3. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 4. 4. Att ta beslut för varusamordning i glesbygd : Intervjustudie mot svenska glesbygdsområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Andersson; Johan Vitéz; [2022]
  Nyckelord :: Samordnade varutransporter; Glesbygdslogistik; Hållbara transporter; Beslutsmodeller; Beslutsteori; Kostnadsbesparingar; Beslutskriterier;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att Sverige ska kunna nå sina uppsatta klimatmål innan år 2030, behövs stora förändringar ske i hur vi skickar och transporterar vårt gods. Idag står Sveriges vägtrafik för 90% av de koldioxidutsläpp som sker av alla inrikes transporter. LÄS MER

 5. 5. Challenges of Power Dominance in the GMRR: The Perspective of Pakistan’s Small Garment Manufacturers

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rufus Yaw Gyamfi; Sharmin Jahan; Bernard Nguatem; Fungai Vhondo; [2022]
  Nyckelord :Garment Manufacturer and Retailer Relationship GMRR ; Power Dominance; Manufacturing; Manufacturer; Supplier; Retailer; Customer; Pakistan; Garments Industry; Garments Manufacturer; Garments Retailer; Garments Suppliers; SME; Interorganizational Relationship IOR ; Buyer-Supplier Relationship; Boundary Systems;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify the challenges that small garments manufacturers in Pakistan face in an IOR with large retailers regarding power dominance. The paper also seeks to examine how those garment manufacturers can use the Boundary Control Systems as a strategic response to power dominance. LÄS MER