Sökning: "Levers of Control"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Levers of Control.

 1. 1. Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; Amelia Kvarefelt; [2024-02-20]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Lönsamhet; Konkurrenskraft; Konsumtionsbeteende; Kris; Inflation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. LÄS MER

 2. 2. Searching for answers in a hybrid setting

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Natran Tzagai; Claus Royo; [2024]
  Nyckelord :SIF; Hybrid organization; SPMS; PMS; Strategy;

  Sammanfattning : This thesis investigates Performance Measurement Systems (PMS) in hybrid organizations, focusing on their alignment with strategic objectives. It underscores the complexity of PMS design and implementation in these multifaceted entities, reflecting on the greater efficacy achieved when diverse components are synergistically combined. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrningens roll för att stärka konkurrenskraften genom hållbarhetsintegrering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nordin; Moa Nyström; [2023-06-27]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Hållbarhet; Konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Företag agerar och styr olika, bland annat beroende på dess storlek, mognadsfas och resurser. Hur ekonomistyrningen utformas och avspeglas i ett företag som är i en tillväxtfas är mer förekommande studerat utifrån en traditionell syn på ekonomistyrningen. LÄS MER

 4. 4. "Game" and "Development": The Two Theories of Dysfunction

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Yuki Tsuchida; Batuhan Ertas; [2023]
  Nyckelord :Video Games; Dysfunctions; Levers of Control; Grounded Theory; Value;

  Sammanfattning : This Master's thesis in Business & Management delves into the intriguing question of why video games fail. Our aim is to uncover potential answers and shed light on this complex issue. To achieve this, we adopted a Grounded Theory approach as our methodology. LÄS MER

 5. 5. Integration and Implementation of Sustainability into Practice

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Söderlund; Christoph Welter; [2023]
  Nyckelord :Sustainability and Corporate Social Responsibility CSR ; Strategic change; Management Control Systems MCS ; Formal and informal controls; Simons’ Levers of Control LOC ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose - This thesis examines MCS in Swedish companies. The purpose of the thesis is to assess formal and informal controls to understand how companies use them to effectively integrate a sustainability strategy in their organisation and implement CSR activities into practice. LÄS MER