Sökning: "Levers of Control"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Levers of Control.

 1. 1. Styra för att motivera : En fallstudie på PostNord

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victoria Fagerlund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Levers of control; Tvåfaktorsteorin; Ekonomistyrning; Motivation Engagemang.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många chefer upplever svårigheter i att motivera sina medarbetare. Detta framkommer framförallt i större organisationer eftersom de behöver ta hänsyn till flera individer med olika behovssystem som behöver tillfredsställas för att de ska känna sig engagerade och motiverade. LÄS MER

 2. 2. Management Control Systems as a Package and its role of enabling Organizational Ambidexterity in SMEs : An exploratory study

  Master-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Richard Lind; Hanna Åberg; [2020]
  Nyckelord :Management Control Systems; Management Control Systems as a Package; Levers of Control; Organizational Ambidexterity; Exploration; Exploitation; SMEs;

  Sammanfattning : Background – A firm that achieves organizational ambidexterity is managing the balancing act of refining existing capabilities while also discovering new opportunities in the marketplace. It has shown that the achievement of organizational ambidexterity will lead to better perfor- mance but also long-term survival. LÄS MER

 3. 3. Implementation of environmental strategies in companies’ management and control system : -a study of sustainability reporting in the forest-, paper-, mining- and steel industry in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna-Carin Fahlberg; [2020]
  Nyckelord :accounting postulates; corporate sustainability strategy; GRI; levers of control; sustainability management and control system; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability reporting has grown in importance and transparency over the years. The reporting has in many countries gone from being voluntarily to become mandatory. This is the case within the EU, which adopted the non-financial reporting directive (2014/95/EU) in 2014. Sweden applied the directive in 2017 in the Annual Account Act. LÄS MER

 4. 4. Styrmedel för planetär avlastning - En fallstudie om styrning utformad utifrån frivilligt satta hållbarhetsmål i ett svenskt kapitalförvaltningsbolag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sanna Friberg; Paula Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Management control systems; Levers of control; Sustainability; CSR; Voluntary goal setting;

  Sammanfattning : A key aspect for legitimacy in businesses today, is to incorporate sustainability. But to achieve sustainable practises that benefit the business, integrating management control systems (MCS) is a necessity (Cruzen et al., 2017). The aim of this thesis is to examine how MCS connect to voluntarily set sustainable goals. LÄS MER

 5. 5. Management control systems in digital native companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Amanda Ahren Moonga; Anton Berzelius; [2019]
  Nyckelord :Digital native companies; Management control systems; Accounting function;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how digital native companies design and use management control systems with regard to digital innovation. Existing literature on management control and digital innovation are concerned with companies that are in the midst of a digital transformation process. LÄS MER