Sökning: "Julia Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Julia Nordin.

 1. 1. Socialtjänstens förutsättningar i det digitala samhället : En kvalitativ innehållsanalys av offentliga dokument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Nordin; Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :social service; digitalization; digital divide; socialtjänsten; digitalisering; digital klyfta;

  Sammanfattning : Samhällets digitala förändringsprocess förutsätter alla medborgares deltagande. Detta väcker frågor kring medborgares digitala förmågor att delta samt ansvarsfördelningen för möjliggörande av alla medborgares digitala deltagande. LÄS MER

 2. 2. ARTIFICIELL INTELLIGENS I MÄNNISKANS TJÄNST – ÄR SVERIGE REDO? : En kvantitativ studie som undersöker attityder gentemot artificiell intelligens inom rekrytering

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Nordin; Matilda Ögren; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; rekrytering; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) är något som idag blivit en stor del av vårt samhälle och användningsområdena ökar för varje dag som går. AI inom rekrytering är dock ett relativt nytt fenomen, där företag just nu står i startgropen med en implementation av verktyget. LÄS MER

 3. 3. Construction of Robot for Visual Demonstration at Conferences and Fairs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Jonathan Haraldsson; Julia Nordin; [2018]
  Nyckelord :Robot; Star Wars; BB8; Embedded Systems; 3D printer; 3D-print; Robot; Star Wars; BB8; inbyggda system; 3D-skrivare; 3D-utskrift;

  Sammanfattning : A demonstration robot for conferences and fairs has been built from scratch. The demonstration robot is meant to create lasting impressions at the company booth at conferences or fairs. Thus, the robot needs traits that attract people to the booth and makes sure they remember that company. LÄS MER

 4. 4. Expressive Arduino Controlled Self-Balancing Robot

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Jonathan Haraldsson; Julia Nordin; Johanna Blomstedt; [2016]
  Nyckelord :Arduino; self-balancing robot; expressive; balance; inverted pendulum; electronics; creative workshop practice; Arduino; självbalanserande robot; uttrycksfull; balans; inverterad pendel; elektronik; kreativ verkstadsteknik;

  Sammanfattning : A robot capable of balancing itself on two wheels has been built and programmed. While balancing, the robot keeps within a limited area. The robot has a face with two eyes and a mouth, consisting of LED-matrices, which switch between six different facial expressions. LÄS MER

 5. 5. Inte bara en rättvisefråga : En studie av jämställdhet som en förutsättning för innovation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Storm; Julia Jansson Nordin; [2015]
  Nyckelord :jämställdhet; ledarskap; företagskultur; innovationsklimat; bankbransch; affärsstrategi; förändringsarbete;

  Sammanfattning : År 2014 uppmärksammades en liten andel kvinnor på ledande positioner på Danske BankSverige, vilket ledde till ett samarbete med Näringslivets Ledarskapsakademi. Danske BankSverige har idag en tillväxtvision att öka dagens marknadsandel från 6 % till 10 %. LÄS MER