Sökning: "finansiella kriser"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden finansiella kriser.

 1. 1. Hur har en kris som coronapandemin påverkat Sjunde AP-fondens riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Falkenström; Sebastian Kihlman; [2021-02-24]
  Nyckelord :Sjunde AP-fonden; riskhantering; coronapandemin; finanskrisen 2008; diversifiering; marknadsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är idag högaktuell och innebär stora konsekvenser för bland annat världsekonomin.Något som blir extra viktigt under en sådan kris men även under andra finansiella kriser ärriskhantering. Fondbolag arbetar dagligen med risk och påverkas därför mycket av en kris sommedför negativa konsekvenser för världsekonomin. LÄS MER

 2. 2. Hållbara investeringar under coronapandemin : En analys om sambandet mellan hållbarhet och prestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Lindvall; Jonna Nyman; [2021]
  Nyckelord :SRI; Covid-19; Hållbara fonder; Hållbara investeringar; Prestation;

  Sammanfattning : I takt med att miljömedvetenheten har ökat i samhället har även intresset för hållbara investeringar ökat. Den här studien undersöker prestationen hos svenska hållbara fonder mot svenska konventionella fonder under coronapandemin. LÄS MER

 3. 3. Riskstyrning i små- och medelstora företag under coronapandemin : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Halvardsson; Måns Hederberg; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; crisis; crisis management; risks; risk management; SME; financial risks; strategic risks; operational risks; remote work.; Coronapandemin; kris; krisstyrning; risker; riskstyrning; SME; finansiella risker; strategiska risker; operativa risker; hemarbete.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små- och medelstora svenska företag anpassar sin riskstyrning till följd av coronapandemin och vilka risker som företagen upplever varit mest betydande för sin verksamhet under pågående pandemi. Vidare är avsikten att undersöka vad som påverkar vilka åtgärder som vidtagits. LÄS MER

 4. 4. Biases och beslut vid ekonomiska kriser : Hur kan investerare säkerställa beslutsfattande fritt från bias under dessa tider?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl Erlandsson; Oscar Burman; [2021]
  Nyckelord :Behavioural finance; private investors; psychological biases; financial crises; COVID-19; Beteendefinans; privata investerare; psykologiska fallgropar; finansiella kriser; COVID-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under våren år 2020 drabbades aktiemarknaden av coronapandemins påföljder. På en månad minskade Stockholmsbörsens värde med 30% men var åter tillbaka på rekordnivåer sex månader senare. Ett liknande börsras inträffade under hösten samma år, men då var värdeminskningen mindre och återhämtningen ännu snabbare. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas ett bolags ekonomistyrning av en kris? : En fallstudie på Scandic Hotels Group AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isak Bengtsson; Måns Tjelander; [2021]
  Nyckelord :Management Accounting Systems; Management Control; Financial Crisis; Crisis Management; Risk Management; Hotels; Corona Crisis; Ekonomistyrning; ekonomistyrningens nivåer; finansiella kriser; krishantering; riskhantering; hotell; Coronakrisen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ge insikt i hur Scandic Hotels Group AB:s (Scandic) ekonomistyrning påverkades över strategisk, taktiskt och operativ nivå av Coronakrisen. Tidigare studier kring ekonomistyrning under en kris lyfte fram ett skiftat fokus och att framförallt planering, kontroll, kommunikation och information påverkades. LÄS MER