Sökning: "Måns Tjelander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Måns Tjelander.

  1. 1. Produktivitet och effektivitet hos tjänstemän som arbetar på distans hemifrån : - En flerfallsstudie med tolv tjänstemän

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Måns Tjelander; Isak Bengtsson; [2020]
    Nyckelord :Telecommuting; teleworking; productivity; efficiency and effectiveness.; Distansarbete; hemarbete; produktivitet och effektivitet.;

    Sammanfattning : Tidigare forskning framställer ofta distansarbete som en produktivare metod än att arbeta på arbetsplatsen. Syftet med denna studie är att undersöka åsikter om distansarbete hemifrån samt hur de individer som arbetar som tjänstemän upplever att deras produktivitet och effektivitet påverkas i samband med detta. LÄS MER