Sökning: "epidemiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet epidemiologi.

 1. 1. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karl Mård; [2019]
  Nyckelord :Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Sammanfattning : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. LÄS MER

 2. 2. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Runesson; [2019]
  Nyckelord :Anisakis; fisk; förekomst; epidemiologi; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka prevalensen av Anisakis spp. hos fiskar i olika vatten och hav samt vad som kan orsaka dess förekomst. Anisakis spp. är ett globalt spritt släkte av nematoder som i olika stadier i livscykeln infekterar en rad arter av zooplankton, fiskar och valar. LÄS MER

 3. 3. Vildsvin (sus scrofa) som zoonotisk smittspridare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mikaela Neijdebro; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; sus scrofa; zoonos; smittspridning; reservoar; Europa; Sverige;

  Sammanfattning : På senare år har flertalet stora utbrott av zoonotiska sjukdomar uppmärksammats runt om i världen. Flertalet av dessa har sin reservoar hos vilda djur. Detta har lett till ett ökat intresse och ökad uppmärksamhet från allmänheten rörande zoonotiska sjukdomar och deras koppling till vilda djur. LÄS MER

 4. 4. Diet, Emission and Diabetes : A treelet transform pattern analysis on Västerbotten Intervention Program

  Master-uppsats, Umeå universitet/Epidemiologi och global hälsa

  Författare :Wossenseged Birhane Jemberie; [2018]
  Nyckelord :Treelet transform; Dietary patterns; Greenhouse gas emissions; Carbon footprint; dietary GHGE patterns; Diabetes; Dysglycemia; Västerbotten Intervention Program;

  Sammanfattning : Objective: Researches which studied the relation of dietary greenhouse gas emissions with health outcomes are few, inconsistent and most of them are modelling studies which have not investigated empiric dietary emission patterns. In this study, we employ a posteriori data dimension reduction method, treelet transform, to identify dietary and diet related emission patterns concurrently. LÄS MER

 5. 5. A report on the adherence to the infection control plan in a Swedish ruminant clinic : an observational study

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Vera Pohja; Josefine Stenudd; [2018]
  Nyckelord :infection control; health care-associated infections; compliance; ruminant clinic; hygiene;

  Sammanfattning : Adhering to infection control routines in veterinary clinics plays a vital role in stop-ping the spread of communicable diseases and reducing the likelihood of the spread of antibiotic resistance. There are many simple steps, including disinfecting hands and wearing protective aprons and gloves, which one can take to protect oneself, one’s patients, and one’s community from dangerous pathogens. LÄS MER