Sökning: "SARS-CoV-2"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet SARS-CoV-2.

 1. 1. Determination of Proton Beam Waist Positions Using Beam Position Monitors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/European Spallation Source ESS AB; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Gustav Gird Fahlström; [2022]
  Nyckelord :ESS; European Spallation Source; Proton beam; waist; BPM; Method; transverse; beam dynamics; beam physics; Lattice Error; Matrix formalism; Python; trajectory simulation; physics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this work, we examine a novel method for the determination of proton beam waist locations using beam position monitors. Based on the lattice of the final transport line section of the European Spallation Source linac, a simplified version of the beam line composed of quadrupole magnets and correctors is constructed in Python using a matrix formalism. LÄS MER

 2. 2. mRNA-vacciner mot SARS-CoV-2 (Pfizer BionTech BNT162b och mRNA-1273 Moderna) -analys av säkerhet och effektivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Doaa Rashad Mohamedhusein; [2022]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; Covid-19; Coronavirus; Spike- protein; BNT162b2; mRNA-1273; Pfizer BioNTech; Moderna;

  Sammanfattning : Introduction: The coronavirus is an RNA virus with a lipid envelope. The initially known coronaviruses are (MERS-CoV and SARS-CoV) which caused fatal endemics in 2002 and 2012. At the end of 2019, a new variant of coronavirus called SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) was discovered in Wuhan in China. LÄS MER

 3. 3. How did the financial crisis of 2008 and the Covid-19 pandemic affect the Swedish consumer price index?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Ellen Svensson; Hanna Henrysson; [2022]
  Nyckelord :Financial crisis; Covid-19; pandemic; effects; CPI; inflation; basket; GDP growth; unemployment; money supply;

  Sammanfattning : This study analyzes how the financial crisis of 2008 compared to the Covid-19 pandemic affectedinflation, measured by the consumer price index, in Sweden. This study aims to give moreprofound knowledge of how two crises affect the consumer price index and therefore preventpotential future economic crises. LÄS MER

 4. 4. Har vitamin-D skyddande effekt mot luftvägsinfektion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ariana Faqiri; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Luftvägsinfektion; Vitamin D;

  Sammanfattning : Bakgrund: Luftvägarna inkluderar flera olika delar bland annat näsa, bihålor, svalg, struphuvudet, luftstrupen och lungor. Luftvägarna kan infekteras av virus eller bakterier och kan leda till inflammation. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av hälsa hos sjuksköterskor under Covid-19 pandemin : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Evelina Olofsson; Frida Arréhn; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; sjuksköterska; hälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019 kom den första rapporten om ett nytt coronavirus. I januari hade coronaviruset vid namn SARS-CoV-2 nått Sverige som benämns som sjukdomen Covid-19. Flera personer insjuknade snabbt och svårt och den förändrade arbetsmiljön ökade belastningen på sjukvården. LÄS MER