Sökning: "International Arbitration"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden International Arbitration.

 1. 1. “The Maritime Border Disputes of Croatia A study within the legal field of international maritime law concerning the on-going maritime border disputes between the Republic of Croatia, Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirza Imamovic; [2021-02-03]
  Nyckelord :Maritime Border Dispute; International Maritime Law; Maritime Delimitation; International Arbitration; The Republic of Croatia; The Republic of Slovenia; Bosnia and Herzegovina; Montenegro; Breakup of Yugoslavia;

  Sammanfattning : Since the break-up of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the Republic of Croatia has been involved in maritime border disputes with its neighbours the Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro. During the past decades after gaining independence, the States have tried to solve the disputes with numerous negotiations and agreements. LÄS MER

 2. 2. Essential Security Interests in Investment Arbitration : Should ESI clauses in BITs be interpreted as per customary international law?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sujaya Sanjay; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sovereign Immunity from Execution of Arbitral Awards : A Focus on Attaching and Executing Central Bank Assets and 2004 UNSCI

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aman Prasad; [2020]
  Nyckelord :Investment Treaty Arbitration ITA ; Sovereign immunity; Enforcement and Execution; Central Bank Assets; UNSCI 2004; International Court of Justice ICJ ;

  Sammanfattning : The past few decades have seen a veritable explosion of investment treaty and other arbitration claims brought against States. Many of these claims have been heard through ICSID arbitration. In comparison to other arbitration frameworks, the ICSID regime has its own self-contained rules for enforcement. LÄS MER

 4. 4. Addressing Corruption in International Arbitration : The approach of Arbitrators When They Confronted with Cases Involving Allegation or Suspicion of Corruption: Eyes shut or Pro-Active

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Iman Mirzazadeh; [2020]
  Nyckelord :Arbitration; Anti-Corruption; International Rule of Law; Justice and Public Interest; Moralities; Sustainable Development; داوری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون در سطح بین المللی، عدالت و منافع عمومی، اصول اخلاقی، توسعه پایدار;

  Sammanfattning : This master thesis tries to bold and underline the connection and intersection between arbitration and corruption. The main duty of arbitrators is the settlement of disputes, and their scope of power is determined by the parties. LÄS MER

 5. 5. Alternativa tvistelösningsformer inom entreprenadrätten - En jämförelse mellan de två förfarandena Förenklad tvistelösning i AB 04 och Dispute Avoidance and Adjudication Board i FIDIC Red Book

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Arkhem Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Civilrätt; Komparativ rätt; Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Civilprocessrätt; Entreprenadavtal; AB 04; FIDIC; Tvistelösning; Alternativ tvistelösning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och allmän domstol. LÄS MER