Sökning: "tidlöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet tidlöshet.

 1. 1. Gudomlig enkelhet : en inte så enkel gudssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gabriel Stråhlman; [2022]
  Nyckelord :gudomlig enkelhet; abstrakta objekt; tidlöshet; aseitet; suveränitet; Dolezal; Plantinga; teism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. LÄS MER

 2. 2. SLOW FASHION : Ett genomtänkt och planerat köp som kräver större uppoffring?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amadeus Hedenör; Victor Rotting; [2019]
  Nyckelord :Slow fashion; attitude-behaviour gap; sustainable; ethics; consumer behaviour; consumer culture theory; price; buying process; Slow fashion; attityd-beteende-gap; hållbarhet; etik; konsumentbeteende; consumer culture theory; pris; köpprocessen;

  Sammanfattning : I kontrast till fast fashion, som tampas med snabbt mode och massproduktion med korta ledtider har slow fashion-rörelsen kommit och anammats av flera aktörer på modescenen. Med hjälp av slow fashion vill man således inspirera till en hållbar och tidlös garderob som är genomtänkt och står stark mot modevärldens snabba svängar och därpå, bidra till att konsumtionen inte ökar i kvantitet utan i kvalitet. LÄS MER

 3. 3. “POKERFACE” A QUALITATIVE STUDY OF CARE STAFF’S EXPERIENCES OF WORKING WITH INDIVIDUALS WHITH A CHALLENGING BEHAVIOR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Lanemar; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Emotionellt arbete; intellektuell funktionsnedsättning; LSS - verksamhet; utmanande beteende; stödpersonal; Autism spectrum; care staff; challenging behaviour; emotional labor; intellectual impairment;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att stödpersonal till brukare som har ett utmanande beteende har en komplex och ibland svår arbetssituation och yrkesroll. Stödpersonalen upplever känslor som rädsla, maktlöshet, sorgsenhet, ilska och tidlöshet i mötet med en brukare som har ett utmanande beteende. LÄS MER

 4. 4. Att skriva en hit : tre producenter och låtskrivares tankar kring att skriva och producera framgångsrik popmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Marcus Norborg; [2017]
  Nyckelord :popmusik; musikproduktion; låtskrivning; musikundervisning; hitlåtar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka ett antal producenter och låtskrivares tankar kring arbetet med att skapa en framgångsrik poplåt. Insamlandet av data har skett i form av semistrukturerade intervjuer och med utgångspunkt i ett fenomenologiskt inspirerat angreppssätt där strävan varit att parentessätta forskarens förförståelse i syfte att beskriva respondenternas subjektiva erfarenheter på ett så troget sätt som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Värdefull eller värdelös? Att utforma en logotyp till ett väletablerat företag baserat på värdeord

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Alexandra Håkansson; Elin Wiger Fengnell; [2017]
  Nyckelord :Logotyp; varumärke; värdeord; design;

  Sammanfattning : Vivsta Blomsterhandel är en butik som funnits i 66 år – trots det har de ingen logotyp. Även om ett företag inte har en logotyp eller andra visuella element, betyder det inte att de inte har ett varumärke. LÄS MER