Sökning: "Autismspektrumtillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet Autismspektrumtillstånd.

 1. 1. Så löser vi vardagen - Vardagsstrategier hos föräldrar som har barn inom autismspektrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Evelina Håkansson; Moa Wallenius; [2020-05-07]
  Nyckelord :Occupational therapy; Parents with autistic children; strategies; interventions; Qualitative Study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som förälder till barn med autism var det vanligt att oväntade situationer dök upp vilket gjorde att föräldrarna får bygga ett liv av rutiner och strategier för att hantera vardagen. Under autismspektrumtillstånd ingår autistiskt syndrom, högfungerande autism och atypisk autism. LÄS MER

 2. 2. Kariesförekomst hos barn med autismspektrumtillstånd (AST)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Maria Al-hussein; Sara Almashat; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; barn; karies;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies hos barn med autismspektrumtillstånd (AST) i jämförelse med barn utan detta tillstånd. Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie där sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i den medicinska databasen PubMed. LÄS MER

 3. 3. Motorisk förmåga hos vuxna med ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd : En tvärtsnittsstudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Charlotte Otterstedt; [2020]
  Nyckelord :Neuropsykiatri; ADHD; ADD; autismspektrumtillstånd; vuxna; motorisk förmåga; motoriska färdigheter; BOT-2;

  Sammanfattning : Introduktion: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (AD(H)D/ ADD) och Autismspektrumstillstånd (AST) är livslånga tillstånd som ger påtagliga konsekvenser för individen. Förekomst av andra utvecklingsrelaterade tillstånd liksom fysisk och psykisk samsjuklighet är vanligt. LÄS MER

 4. 4. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 5. 5. En specialpedagogs uppdrag : En intervjustudie om vilken hjälp specialpedagogen kan bidra med

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Sundbäck; Therése Thulin; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogens uppdrag; autismspektrumtillstånd;

  Sammanfattning : Inledning Vardagen på förskolan kan innebära en stor utmaning för barn med symptom som motsvarar autismspektrumtillstånd. Utmaningarna kan exempelvis vara hög ljudnivå, svårigheter med både socialt samspel och samspel med andra. I vårt uppdrag som förskollärare beskriver Läroplanen för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER