Sökning: "vilka har intresse för företagets ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vilka har intresse för företagets ekonomi.

 1. 1. Ansvarsfulla SME-företag : En studie av CSR-arbetet hos tre företag inom B2B-sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Norling; Lizandra Lindoff; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Business to Business; SME-företag; Strategimodell; Textilindustrin;

  Sammanfattning : Den globala företagsmarknaden utgörs idag till 99 procent av SME-företag (Inyang 2013) där många upplever implementeringen av CSR-arbete som förvirrande. Några av de största svårigheterna är hur CSR-arbetet ska få en tydlig struktur och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. LÄS MER

 2. 2. Hämmande faktorer i CRM : En studie om interna faktorer som hämmar användningen av CRM inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Josefina Hultgren; Emelie Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Customer Relationship Management (CRM) är ett väletablerat fenomen på dagens marknad för att hantera sina kundrelationer på bästa sätt. Det förekommer omfattande tidigare forskning angående framgångsrik CRM men vi upplever ett gap i vad som hämmar CRM inom säljande organisationer. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av CSR vid kreditgivning : Beaktandet av företags arbete med CSR i bankers låneprocess

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Katarina Karanovic; Martina Larsson; [2015]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; lending process; CSR; lån; kredit; kreditgivning;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility, CSR väcker intresse bland företag och även många forskare har uppmärksammat begreppet på senare tid. Det finns banker som har börjat ta hänsyn till CSR i låneprocessen. LÄS MER

 4. 4. Technology Strategies for Personalized Marketing in the Computer Game Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sam Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Personalized marketing; Privacy concern; Software; Computer games; Sales paradigm; Cryptography; Data security; Personlig marknadsföring; Privatliv; Integritet; Mjukvara; Dataspel; Säljparadigm; Kryptografi; Datasäkerhet;

  Sammanfattning : The computer game industry has during the past years performed a paradigm shift from physical to digital online retailing based on game portals. Due to the many possibilities Big Data in combination with personalized marketing provides, especially in the form on in-game shops in the software, it is interesting for the computer game companies to investigate how this marketing approach can be performed most beneficially. LÄS MER

 5. 5. En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social Responsibility

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sofie Viklund; Andreas Melin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDatum: 30 maj, 2013Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Andreas Melin Sofie Wiklund 9 september 1982 1 augusti 1988Titel: En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social ResponsibilityHandledare: Cecilia LindhNyckelord: Corporate social responsibility, värdeskapande, definitioner av corporate social responsibility, litteraturstudie corporate social responsibility, värdeskapande genom corporate social responsibility, hållbar utveckling.Frågeställning: Då begreppet CSR är svåröverskådligt och en gemensam definition saknas ville vi få en förståelse för ämnet om vad som är CSR, vilka mekanismer som ligger bakom anledningarna till varför företag arbetar med CSR och hur detta skapar värde för företag och samhället och varför det saknas en gemensam definition. LÄS MER