Fem ontologiska gudsbevis

Detta är en Kandidat-uppsats från Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar i vilken utsträckning som de fem olika varianterna av det ontologiska gudsbeviset presenterade av Anselm, Descartes, Malcolm, Plantinga respektive Gödel är rimliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)