Sökning: "Johanna Ekberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johanna Ekberg.

 1. 1. EN SAK I TAGET Kvinnors-upplevelser-av-arbetsterapeutiskt-individuellt stresshanteringsprogram-”Vardagsbalans”.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mathilde Langenbach; Johanna Ekberg; [2019-06-11]
  Nyckelord :work-life balance; primary health care; primary prevention; mindfulness;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är stressrelaterad ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Stress kan ses som en interaktion mellan miljö och person, där olika orsaker som överbelastning, tidsbrist och högt arbetstempo kan vara bidragande stressfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Att vara man och sjuksköterska i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Ekberg; Johan Westermark; [2018]
  Nyckelord :manlig sjuksköterska; omvårdnad; upplevelse; vårdande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva manliga sjuksköterskors upplevelser att vara man och sjuksköterska i hälso- och sjukvård. Litteraturstudien utfördes med en induktiv ansats där forskning och litteratur på området sammanställdes. LÄS MER

 3. 3. Studentbåge : utvecklandet av en webbapplikation för cykelförsäljning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :Joel Björck; Johanna Ek; Isac Ekberg; Emil Gunnarsson; Mikael Lietha; Gustaf Teneberg; Mikael Wulfcrona; Rasmus Öhrn; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med följande rapport är att beskriva erfarenheterna med designen och implementationen av en webbapplikation för e-handel. Arbetet genomfördes som en del av ett kandidatarbete, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola, av ett team bestående av åtta studenter. LÄS MER

 4. 4. Högfrekvent dator- och tvspelsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Ekberg; Sara Sivhed; [2013]
  Nyckelord :Högfrekvent dator- och tvspel; Spelberoende; Spelmissbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge en djupare insikt i hur man definierar det problematiska fenomenet högfrekvent dator-och tvspel. I denna studie kommer fenomenet att definieras, beskrivas och problematiseras av verksamma inom socialt arbete, där grunden för vår empiriska studie baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Barns lärande genom lek : en studie om pedagogers syn på lek för barns lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Helena Andersson Mårtensson; Johanna Ekberg; [2012]
  Nyckelord :sociokulturell; förskoleverksamhet; lek; lärande; begrepp; deltagande; förändring; samspel;

  Sammanfattning : Studien handlar om lek och lärande, hur pedagoger förhåller sig till de två begreppen samt hur de ser på deltagande i barnets lek. Vi har även tagit upp lekbegreppet sett ur olika lärandeteoretiska perspektiv, men främst tänkt och skrivit utifrån Vygotskijs sociokulturella lärandeteori. LÄS MER