Sökning: "tonåring"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet tonåring.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Magnusson; Emelie Hartonen; [2021]
  Nyckelord :Midwife; pregnancy; teenager; Barnmorska; graviditet; tonåring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans roll är att stödja kvinnan under graviditet och barnafödande. Gravida tonåringar behöver ofta mer stöd och hjälp av barnmorskan under graviditeten än äldre kvinnor.  Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården. LÄS MER

 2. 2. När en tonåring förlorar en förälder i cancer – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Petri; Sandra Björk Ingolfsdóttir; [2020-08-06]
  Nyckelord :Cancer; tonåring; upplevelser; stöd; förälder; hälsokonsekvenser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sverige har en av den bästa cancervården i världen och allt fler överleversjukdomen. Trots det är det många människor och familjer som drabbas och över tusenminderåriga barn förlorar varje år en förälder till sviten av cancer. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa bland ungdomar - utifrån kuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Alva Larsson; Pia Sjödin; [2020]
  Nyckelord :Mental ill-health; anxiety; depression; adolescent; counselor; psykisk ohälsa; ångest; depression; tonåring; kurator;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka förklaringar kuratorerna anger till psykisk ohälsa bland ungdomar och hur de arbetar för att motverka psykisk ohälsa. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med kuratorer inom skolans elevhälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 4. 4. "Är det inte normalt att vara tonåring när man ska vara det, eller?" : En intermedial studie, med utgångspunkt i intersektionella perspektiv, av romanen och filmen I taket lyser stjärnorna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rosanna Sahlin; [2020]
  Nyckelord :Könsrnormer; åldersnormer; intersektionalitet; intermedialitet; transformering; adaption.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur en roman transformerats till film utifrån ett intersektionellt perspektiv. Detta har gjorts med avstamp i frågeställningar rörande hur kön och ålder framställs i romanen samt hur adaptionen påverkat framställningen av dessa kategorier, utifrån porträtterandet av karaktärerna och deras utveckling i filmmediet. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie om ungdomars integritet på folkbibliotek : Motsättningen mellan rutiner och lagar med hänsyn till barns rättigheter

  Master-uppsats,

  Författare :Johanna Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Boklån; folkbibliotek; integritet; maktperspektiv; barns rättigheter; sekretess; tonåring; ungdom;

  Sammanfattning : Since January 2020, The Convention of the Rights of the Child (CRC) has been implemented in Swedish legislation. This has raised an awareness of children’s rights at public libraries. This thesis is a case study focused on the dilemma between children’s rights to privacy and parent’s authority of minor. LÄS MER