Sökning: "Omnikanal"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Omnikanal.

 1. 1. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. Detaljhandelns kamp mot Covid-19 : En kvalitativ studie om krishanteringsplaners påverkan på företags disponering av marknadsföring i en kris

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Simon Svedberg; Alexander Ebert; [2021]
  Nyckelord :omnichannel; marketing; dynamic functions; crisis plans; covid-19; crisis prevention plans; omnikanal; marknadsföring; dynamiska funktioner; krishanteringsplaner; covid-19; kriser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how companies in the retail industry altered the disposition of their marketing during the Covid-19 outbreak and whether crisis management plans contributed to the producers' choice of disposition. To conduct the survey, semi-structured interviews were held with three retail companies, which are categorized as “large companies” according to the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och möjligheter med en omnikanalstrategi för ICA-handlare i norrland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nils Appelqvist; Micael Brännström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denökadedigitalisering har medfört en uppkomst av nya försäljningskanaler som webbsidor, applikationeroch sociala medier, vilket har gettkonsumenter mer information ochval än tidigare.Denna strukturomvandling är dock inte lika omfattande i Sverige som i vissa andra länder. LÄS MER

 4. 4. En omnikanal i harmoni : En studie om hur omniverksamheter proaktivt motarbetar kanalkonflikter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Operations Management

  Författare :Sandra Hossaini; Maria Grewdahl; [2020]
  Nyckelord :Omnikanal; omni; kanalkonflikter; ekonomistyrning; operations management; företagsekonomi; detaljhandel; e-handel;

  Sammanfattning : Företag inom detaljhandeln behöver ständigt utvecklas för att bemöta kunders behov. I samband med digitaliseringen har omniverksamheter utvecklats, där främst e-handel och butiker integreras för att erbjuda kunder en sömlös shoppingupplevelse. Med omnikanalens tidigare utforskade fördelar, kommer även nackdelar som kanalkonflikter. LÄS MER

 5. 5. Hur den fysiska sportbutiken hanterar digitala utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Adam Kastenbom; Nils Ihse; [2020]
  Nyckelord :Omni-kanaler; marknadsföring; digitalisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse för hur digitaliseringen har påverkat butiker inom sportbranschen. Detta har studerats genom att undersöka vilka utmaningar sportbutiker ser med digitaliseringen samt på vilka sätt sportbutiker tar sig an dessa utmaningar med hjälp av en omnikanal-strategi. LÄS MER