Sökning: "online channels"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden online channels.

 1. 1. High Demand for Second-hand: A Qualitative Study on Challenges and Opportunities Faced by Second-hand Clothing Retailers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ebba Greijer; Abdullah Smew; [2022]
  Nyckelord :Second-hand; Clothing; Retailing; Digitalization; Sustainable consumption;

  Sammanfattning : The second-hand market has been subject to a lot of change in recent years. New actors with disruptive business models have entered the market, changing consumer perceptions and altering market conditions. LÄS MER

 2. 2. Krisen blev en dödsdom för PPM-jätten, vilka lärdomar kan dras av fallet Allra?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Hedin; Sebastian Lennartsson; Jesper Börnesjö; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Kriskommunikation; Allra; Situational Crisis Communication Theory; PPM-systemet; Image Repair Theory; Responsstrategi; Alexander Ernstberger; Pensionsmyndigheten; Premiepension; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Krisen blev en dödsdom för PPM-jätten, vilka lärdomar kan dras av fallet Allra? Forskningsfråga: Hur kommunicerar Allra externt i samband krisen och hur förändras kommunikationen över tid i samband med att krisen eskalerar samt vilka kritiska faktorer i Allras kriskommunikation leder till misslyckande. Syfte: Studiens syfte är att definiera hur Allra kommunicerat under krisens gång samt undersöka vilka kritiska faktorer som leder till misslyckad kriskommunikation. LÄS MER

 3. 3. Men & Cosmetics: A Problem of Consumer Understanding? : Perception of French Consumers about male cosmetics

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Aline Smeeckaert; Baptiste Martin; [2022]
  Nyckelord :Gender; Cosmetics; Men’s Grooming; Male Cosmetics; Men Consumer Behavior; Self-concept; Body Image; Brand Personality; Masculinity;

  Sammanfattning : Background: The cosmetics industry has historically been associated with women, and much research has focused on them. However, the male cosmetics market has been growing rapidly for several years around the world. Nevertheless, little attention has been paid to men and their new way of life and consumption. LÄS MER

 4. 4. "Nyheter och annat kul" : En kvalitativ undersökning om nyhetsjournalistik på TikTok och barns medie- och informationskunnighet på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ebba Kotz; Emil Wattman; [2022]
  Nyckelord :Social media literacy; TikTok; children; news consumption;

  Sammanfattning : This study examines how news organizations activity on TikTok can support children’s news consumption, using Lara Schreurs and Laura Vandenbosch’s theory of social media literacy and Birgitta Höijer’s socio-cognitive reception theory. Through focus group interviews with nine participants, aged 10 to 11, the study explores news consumption by first looking at the social media literacy of children and then examining how children interpret the accounts of Lilla Aktuellt and Juniornyheterna. LÄS MER

 5. 5. Fast or Furious: A study of attributes important to the online customer experience in fast fashion shopping

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Abrahamsson; Maria Guadalupe Sayd; [2022]
  Nyckelord :online customer experience; customer experience; fast fashion; Business and Economics;

  Sammanfattning : The primary aim of this paper is to investigate which attributes are most important to the online customer experience (OCE) in the fast fashion industry. Qualitative data was gathered through a netnography of online customer reviews and comments, and a comprehensive framework of attributes important to OCE in the fast fashion industry was constructed. LÄS MER