Sökning: "Christianity"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet Christianity.

 1. 1. “Det var som att Guds eget hjärta höll på att brista” – Receptionen av Jesu korsfästelse och död i tre svenska barnbiblar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rebecca Malmgren; [2023-03-09]
  Nyckelord :Children s Bibles; reception history; crucifixion of Jesus; death of Jesus; Barnens bästa bibel; Stora berättarbibeln; Bibeln för barn;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse how three Swedish children’s bibles explain the assumed problematic topic of the crucifixion and death of Jesus. The children’s bibles which will be analysed are Barnens bästa bibel, Stora berättarbibeln, and Bibel för barn. LÄS MER

 2. 2. Gudsrelationer i Astrid Lindgrens böcker : En innehållsanalys av Emil i Lönneberga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Paulina Lindeskär; [2023]
  Nyckelord :Relationship; God; Emil i Lönneberga; Swedish agricultural society;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay is to examine and compare the characters' relationship with God in Astrid Lindgren's book series Emil i Lönneberga and to study how this reflects Christianity in the Swedish agricultural society of the 1900s. The characters investigated is Emil, mother Alma, father Anton, the farm maid Lina, the farmhand Alfred and Emil's younger sister Ida. LÄS MER

 3. 3. Satans son, miljöförstöring och ansvar : En ekokritisk läsning av Terry Pratchett och Neil Gaimans Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Agnes Lindblad; [2023]
  Nyckelord :Ekokritik; Litteraturvetenskap; Klimatfiktion;

  Sammanfattning : This essay employs an ecocritical reading of the book Good Omens by Terry Pratchett and Neil Gaiman to analyse its portrayal of pollution and climate change. The essay also focuses on the genre cli-fi to see how the novel fits within it. LÄS MER

 4. 4. Den lutherska fursten i revolutionernas tid : En undersökning om aspekten av den lutherska kungen med Gustav III som exempel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Carl Krantz; [2023]
  Nyckelord :Gustav III; Luther; Tidigmodern monark;

  Sammanfattning : This study is about a King of Sweden and his relationship to Martin Luther’s theology. Gustavus III was king in Sweden during the 18th century and he is mostly famous for being a friend of the theater and arts. This study investigates the religious relationship between the king and the image of Martin Luther’s theology. LÄS MER

 5. 5. En modern tro? : En fallstudie om allmänhetens religiositet under efterkrigstidens Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Filip Erlandsson; [2023]
  Nyckelord :Religion; church-based religiosity; modernization; secularization; plausibility structures;

  Sammanfattning : Several theories have been used to capture the trend of a general decline in religiosity in Western Europe. The main assumption in most of these theories is that religiosity amongst the public has shifted towards a more private and individual form of belief that refrains from the traditional church-based belief. LÄS MER