Sökning: "Christianity"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade ordet Christianity.

 1. 1. Häxan och lejonet - en spegling av karaktärerna i evangelierna. En komparativ analys mellan boken och evangelierna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Magnus Pettersson; [2020-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay shows how characters from the gospels appear in the book The Lion, the Witch and the Wardrobe. C. S. Lewis told that he wanted to send a Christian message with the book but in a hidden way. LÄS MER

 2. 2. Herrens måltid : En komparativ litteraturstudie om nattvardsfirandet i Svenska kyrkan, Pingst och Jehovas vittnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Antonia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Eucharist; Lord s supper; Ecclesiology; Svenska kyrkan; Pingst; Jehovah s Witnesses; Nattvard; Herrens måltid; Ecklesiologi; Svenska kyrkan; Pingst; Jehovas vittnen;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the eucharist in three denominations of Christianity, namely Svenska kyrkan, Pingst and Jehovah’s witnesses. These groups are examined individually, followed by a comparison of the different views of the eucharist. LÄS MER

 3. 3. Klimatfasta: Att avstå för skapelsens skull : En fallstudie av Equmeniakyrkans miljökampanj Klimatfastan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Elin Isaksson; Petronella Grune; [2020]
  Nyckelord :Spiritual Resources; Resource Mobilisation Theory; RMT; Community Based Social Marketing; CBSM; Pro-Environmental Behaviour; PEB; ReligiousEcology; Case study; Christianity; Environment; Church; Andliga resurser; Resursmobiliseringsteorin; Community Based Social Marketing; Miljömedvetenhet; Religiös Ekologi; Fallstudie; Kristendom; Miljö; Kyrka;

  Sammanfattning : Denna studie är en fallstudie av Equmeniakyrkans kampanj Klimatfastan, där de under 40 dagar uppmanade medarbetare och medlemmar att se över sitt klimatavtryck och göra beteendeförändringar utifrån detta. Tidigare forskning visar att religiösa miljöaktioner skiljer sig från sekulära miljöaktioner gällande metoder, fokus och budskap. LÄS MER

 4. 4. Bilden av islam : En historiografisk studie om islam i svensk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arif Baftija; [2020]
  Nyckelord :Bild; Islam; Muhammed; muslimska samhällen; historiografisk; Amartya Sen; Samuel P. Huntington;

  Sammanfattning : The image of Islam A historiographical study of Islam in Swedish research. A society`s image of a foreign people, culture and religion changes constantly depending on social, political and other important events. LÄS MER

 5. 5. Martin Lönnebo, vän till de heliga bilderna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :John Sunnqvist; [2020]
  Nyckelord :Icons; Church of Sweden; Martin Lönnebo; The Orthodox Church.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Abstract The object which this paper will investigate is the icon theology of the former Swedish bishop in Linköping diocese Martin Lönnebo (bishop between the years 1980-1995). I will do this by first analyzing his icon theology as described in his books considering icons (see c. 1.5 Material och avgränsningar). LÄS MER