Sökning: "Religion"

Visar resultat 1 - 5 av 2714 uppsatser innehållade ordet Religion.

 1. 1. Den monastiska receptionen av Epiktetos Encheiridion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emil Molander; [2018-12-14]
  Nyckelord :grekiska; Epiktetos; Encheiridion; stoicism; monasticism;

  Sammanfattning : From the teachings of the Hellenistic Philosopher Epictetus, we have among other works a Handbook, or an Encheiridion, where some of his most important sayings are collected in 53 short and imperative chapters, guiding the way to a better life. This Encheiridion has a long and broad reception history, including both pagan and Christian elements. LÄS MER

 2. 2. “I’VE ALWAYS FELT SINCE I WAS A CHILD THAT THERE IS INJUSTICE, IN LIKE WHEN IT COMES TO MEN AND WOMEN” - En kvalitativ studie om kvinnorättsarbete i Jordanien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Öhrlund; Sara Hector; [2018-12-14]
  Nyckelord :kvinnorättsarbete; Jordanien; respons; arabisk feminism; islamisk feminism;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur arbete för kvinnors rättigheter i Jordanien kan se ut och vilken respons kvinnorättsarbetare vi mött upplever att deras arbete får, samt hur kvinnorättsarbetarna upplever kvinnors situation. Vi genomförde åtta intervjuer med sammanlagt tio informanter, vilka på något sätt arbetar för kvinnors rättigheter i Jordanien. LÄS MER

 3. 3. Kan doktorn skriva ut en bok åt mig? En studie om läsbiblioterapins effekt på det psykiska välmåendet hos sex sjukskrivna kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Yvonne Fällström; [2018-10-24]
  Nyckelord :biblioterapi; litteratur; läsning; kvinnor; psykiskt välbefinnande; bibliotherapy; literature; reading; women; psychological well-being;

  Sammanfattning : This thesis focuses on an empirical study of six women’s experiences of the reading bibliotherapeutic method while on sick leave, and its effects on their psychological well-being, and it will also discuss questions concerning the choice of literature. The women in question suffered from quite different diseases as aneurysm in the brain, burnout depression, ALS, cancer and posttraumatic stress disorder. LÄS MER

 4. 4. Går religion ihop med ämnet Idrott och hälsa? En kvalitativ studie om religionens påverkan i Göteborgs gymnasieskolors idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jure Šošić; [2018-09-21]
  Nyckelord :Religion; Idrott och hälsa; lärare; gymnasieskolan; mångkultur;

  Sammanfattning : Vi lever i dag i ett samhälle där många religioner möts. Inte minst i skolan är det viktigt att tänka på hur lärarna utformar och tillämpar sin undervisning utifrån elevers religiositet. Tidigare forskning tyder på att islam kan vara den religion som tycks skapa mest utmaningar för idrottslärarens undervisning. LÄS MER

 5. 5. SOLIDARITETENS KÖK En etnografisk studie av frikyrkors integrationsinriktade mötesplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefin Stenmark; [2018-09-18]
  Nyckelord :demokrati; integration; pluralism; mötesplatser; frikyrkorörelser; religion; civilsamhälle;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the democratic function of free churches’ integrationoriented meeting places within a society of pluralism. The material used in this study has been collected by using qualitative methods such asparticipant observation and in-depth interviews. LÄS MER