Sökning: "Religion"

Visar resultat 1 - 5 av 4267 uppsatser innehållade ordet Religion.

 1. 1. Kritiska ord- en interventionsstudie i kritiskt textarbete med grammatik som resurs

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Hedvig Dillner; [2023-09-27]
  Nyckelord :kritiskt textarbete; critical literacy; grammatik; didaktik;

  Sammanfattning : Flera forskare diskuterar risken med att skolans kunskapsuppdrag kan överskugga skolans demokratiuppdrag. Gymnasieskolan, enligt Lgy11, ska utveckla elevers kritiska förhållningssätt. Elever ska kunna granska och ta ställning till information som de möter i samhället. LÄS MER

 2. 2. ’Fader vår’ och ’Vår fader’ En komparativ analys av Herrens bön i svenska översättningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Vilhelm Karinsdotter Yngvesson; [2023-08-31]
  Nyckelord :översättningsteori; Herrens bön; Fader vår; Matteusevangeliet; ἐπιούσιος; πειρασμός; Lord’s prayer; bön; peirasmos; epiousios; Pater noster; Bergspredikan; Bibelöversättning;

  Sammanfattning : The Lord’s prayer (Mt. 9b–13) may be one of the most cited paragraphs of the New Testament, appearing as a common prayer since the earliest Christians. LÄS MER

 3. 3. Two Extreme Positions – A Gender Studies Approach to Homosexuality in Islam

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alberto Ramos Vicario; [2023-08-15]
  Nyckelord :homosexuality; fatwa; Islam; homophobia; story of Lot; redescription;

  Sammanfattning : In this thesis I compare two anti-gay fatwas by the Muslim scholar Muhammad Saalih al-Munajjid with the book Homosexuality in Islam by Scott Siraj al-Haqq Kugle, who is a professor at Emory University. The aim is to analyze how al-Munajjid and Kugle use the story of Lot in order to unpack and present two divergent readings of homosexuality. LÄS MER

 4. 4. Punktualiseringar av islam och kristendom : En språkvetenskaplig undersökning med diakront perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Signe Wedin; [2023-07-31]
  Nyckelord :Islam; muslim; kristendom; aktör-nätverksteori; punktualisering; kategorisering; partikularisering; diakront perspektiv;

  Sammanfattning : Den här undersökningen anlägger ett diakront perspektiv från en studie genomförd 2015 till ett motsvarande material hämtat 2023, i syfte att kartlägga en del av den rasistiska och islamofobiska diskursen och dess utveckling, och därmed öka kunskapen därikring. Frågeställningarna fokuserar på hur muslimer, islam, svenskar och det svenska samhället framställs och kategoriseras, vilka grundläggande antaganden som dessa framställningar bygger på och hur dessa framställningar och antaganden har förändrats mellan våra respektive material. LÄS MER

 5. 5. Kristen lära i ljuset av en hindu Paramahansa Yogananda tolkar det Nya Testamentet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jonas Albihn; [2023-07-13]
  Nyckelord :esoterism; kristenhet; bhagavad gita; karma; soteriologi; kristendom; hinduism; yoga; indien; reinkarnation; frälsning; bibeln;

  Sammanfattning : In this essay I enquire how a Hindu-reading of the Christian scriptures in the New Testament can form the understanding of the message of Jesus Christ and the Christian theology. More thoroughly I enquire the Hindu author and religious leader Paramahansa Yogananda’s commentary on the New Testament. LÄS MER