Sökning: "resonemangsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet resonemangsförmåga.

 1. 1. Programmering i matematikundervisningen : Vilka effekter har programmering på elevers lärande i matematikundervisningen i lägre åldrar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Jern; Emelie Gröndahl; [2019]
  Nyckelord :programmering; matematik; problemlösning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka fördelar det finns med att implementera programmering i matematikundervisningen. För att ta reda på detta har vi letat fram ett flertal olika studier som berör programmering inom skolväsendet på något sätt. LÄS MER

 2. 2. Etik - skolans fostran : En litteraturstudie om hur lärare undervisar kring etik inom religionskunskap och utmaningar de upplever inom området

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Åberg; Malin Holmgren; [2019]
  Nyckelord :etik; moral; undervisning; etikövningar; metoder; utmaningar.;

  Sammanfattning : Med hjälp av denna litteraturstudie vill vi ge lärare, lärarutbildare och lärarstudenter en inblick i hur etikundervisning kan organiseras samt visa på diverse utmaningar som lärare upplever inom ämnet. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad samtida forskning säger om hur lärare arbetar för att utveckla elevers reflektions- och resonemangsförmåga inom etikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Elevers interaktion i matematiksamtal : En observationsstudie om hur mellanstadieelever stöttar varandra i matematiska resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :Matematik; resonemangsförmåga; matematiksamtal; interaktion och stöttning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur lärare skapar möjligheter för eleverna att utveckla den matematiska resonemangsförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kristiansson; Melina Falberg; [2019]
  Nyckelord :algoritmiska resonemang; feedback; feedback på uppgiftsnivå; feedback på processnivå; kreativa matematiska resonemang;

  Sammanfattning : Många studier bekräftar att det är viktigt att man utvecklar elevernas resonemangsförmåga men få beskriver hur lärare kan utveckla resonemangsförmågan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare introducerar och arbetar för att utveckla elevernas resonemangsförmåga samt hur olika resonemang kan kategoriseras. LÄS MER

 5. 5. Matematik är mer än att bara räkna : En litteraturstudie om vilka faktorer som kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Viktoria Alyhr; [2019]
  Nyckelord :Elever; kommunikation; lärare; matematikundervisning och resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : En stor del av elevers matematikundervisning består av enskilt arbete och att räkna i matematikböcker. Detta medför att det skapas få möjligheter för eleverna att utveckla sin förmåga att resonera om matematiken, vilket det står i den svenska läroplanen att de ska göra. LÄS MER