Sökning: "hemlöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet hemlöshet.

 1. 1. “Det är du som säger att jag är utanför” - Framställningar av hemlöshet i ETC och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Oscar Vilhelmsson; Sebastian Johansson; [2022]
  Nyckelord :homelessness; homeless people; media; newspaper; social constructionism; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explain how homelessness is depicted in two of Sweden's national newspapers, ETC and Svenska Dagbladet, during Sweden's first period of Covid-19 restrictions, March 11th 2020 to September 29th 2021. The two newspapers were chosen due to the difference between their ideological values, hence another aim became analysing how the depictions differed in these newspapers. LÄS MER

 2. 2. Vägen ut ur hemlöshet? En studie av Trappstegsmodellen, Bostad först samt socialarbetares handlingsutrymme i de båda modellerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jakob Berneheim; [2022]
  Nyckelord :The Staircase Model; Housing First; homeless people; social worker; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social workers working with the Staircase Model and Housing First can help long-term homeless people with a long history of alcohol and/or drug abuse, their view of the models and how they describe and use their discretion. I used a qualitative method and data was gathered by semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. “Det ger mig något i hjärtat att bara komma dit” En kvalitativ studie om frivillighetsorganisationerna betydelse för den hemlösa, med ett fokus på hur hemlöshet påverkar självbilden och det sociala kapitalet hos en individ.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :cecilia karlefäldt; fanny bygdén; [2021-05-26]
  Nyckelord :hemlöshet; frivillighetsorganisation; KASAM; socialt kapital; självbild;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att dels undersöka hur den hemlösa upplever sin situation som hemlös, och dels vilken roll frivillighetsorganisationer spelar i hemlösas liv. I studien har vi analyserat hur hemlöshet som fenomen påverkar individens självbild, det sociala kapitalet samt känsla av socialt sammanhang. LÄS MER

 4. 4. ”Sanningen måste fram någonstans” : Hemlösas perspektiv på insatser mot hemlöshet i Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Marina Kostadinova; Magdalena Sundkvist; [2021]
  Nyckelord :Homeless perspectives; Non-profit organisations; Remedial actions; Social services; Hemlösas perspektiv; Ideella organisationer; Socialtjänst; Åtgärdande insatser;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how homeless people in Gävle municipality experience the remedial actions to stop homelessness. Eight homeless individuals, four acutely homeless and four living in municipal shelters, were interviewed for the purpose of thisresearch. LÄS MER

 5. 5. Mekanismerna bakom hemlöshet : En tematisk analys av två kommuners definition av hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Stoltz; [2021]
  Nyckelord :Handlingsplan; hemlöshet; strukturell hemlöshet; social hemlöshet; kommun; socialt arbete; policy;

  Sammanfattning : The construction of homelessness as a social problem is a part of the policymaking amongst politicians when planning and regulating interventions and supply that best suit the public. This responsibility has been bestowed upon the Swedish municipalities as there is no official national homelessness policy. LÄS MER