Sökning: "lina"

Visar resultat 21 - 25 av 2602 uppsatser innehållade ordet lina.

 1. 21. Hur svårt kan det vara? : Hinder och utmaningar för återgång i arbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Heidi Andersen; Lina Stenberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. KVINNORS COPINGSTRATEGIER FÖR ETT LIV MED ÅNGEST : En kvalitativ kandidatuppsats baserad på självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Sunesson; Lina Martinsson; [2020]
  Nyckelord :coping; copingstrategier; kvinnor; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästintill 25 % av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet av ångestsyndrom och drabbar vanligen fler kvinnor än män. Att drabbas av ångest är något som kan förändra hela livssituationen och påverkar ständigt det dagliga livet. LÄS MER

 3. 23. Kvinnors upplevelser under cytostatikabehandling vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Bäckström; Lina Hassel; Cecilia Lundborg; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; cytostatikabehandling; upplevelse och kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen kvinnor diagnostiseras av världen över. Cytostatikabehandling är en frekvent metod som används vid bröstcancer och bidrar till en mängd olika biverkningar. När kvinnan går från frisk till sjuk sker en transition, vilket innebär förändringar i livet. LÄS MER

 4. 24. Influencer eller insta(nt) dealbreaker? : En kvalitativ studie om hur företag väljer influencers för att stärka sin kundrelation och sitt varumärke

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lina Erlandsson; Josephine Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; word of mouth; electronic word of mouth; credibility; competence; power; social influence; brand awareness; customer relationship;

  Sammanfattning : Social media channels are today an important marketing platform where companies effectively can reach their target groups online through paid advertisements, sponsored posts and electronic word of mouth. Electronic word of mouth can be used by companies to spread their brand through individuals sharing experiences and information with others within their social network in a process called influencer marketing. LÄS MER

 5. 25. Det kooperativa lärandets betydelse för elevernas faktatextproduktion och skriftliga förmåga i årskurs 2. : En kvalitativ studie med kvantitativa inslag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Bergner; Rebecca Öthander; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; engagemang; faktatext; kommunikation; kooperativt lärande; motivation; samlärande; skrivförmåga och språkkunskap.;

  Sammanfattning : Denna studie fördjupar sig i det kooperativa lärandets grunder kopplat till elevers produktion av faktatext i årskurs 2. Under en treveckorsperiod med sex-åtta tillfällen har 43 elever inkluderats i en undervisning som genomsyrats av det kooperativa lärandet. LÄS MER