Sökning: "co-speech gestures"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden co-speech gestures.

 1. 1. Icke-vetande, men hur? En mikroanalys av icke-vetande position i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Abrahamsson; Björn Lönnberg; [2023-11-28]
  Nyckelord :Icke-vetande position; socialkonstruktionism; psykoterapi; co-speech gestures; microanalysis in face-to face dialogues; mikroanalys;

  Sammanfattning : Den icke-vetande positionen inom psykoterapin har väckt många diskussioner och förbryllat många terapistudenter och terapeuter. Delar av den familje- och systemteoretiska psykoterapin bygger på en socialkonstruktionistisk kunskapssyn. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Generated Co-Speech Gestures of Embodied Conversational Agent(ECA) through Real-Time Interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yuan He; [2022]
  Nyckelord :Embodied Conversational Agent ECA ; User Study; Evaluation Instrument; Gesture Generation; Gaze-tracking; Förkroppsligad konversationsagent ECA ; Användarstudie; Utvärderingsinstrument; Generering av gester; Spårning av blickar;

  Sammanfattning : Embodied Conversational Agents (ECAs)’ gestures can enhance human perception in many dimensions during interactions. In recent years, data-driven gesture generation approaches for ECAs have attracted considerable research attention and effort, and methods have been continuously optimized. LÄS MER

 3. 3. From Unisemiotic to Polysemiotic Narratives: Translating across semiotic systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Karoliina Louhema; [2018]
  Nyckelord :bodily mimesis; cognitive semiotics; co-speech gestures; embodied narratives; experientiality; iconicity; ideophones; intersemiotic translation; language; mimetic schema; multimodality; narratives; phenomenology; pictorial semiotics; pictures; polysemiotic communication; semiotics; semiotic systems; sensory modalities; signs; sound symbolism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Human communication is both polysemiotic and multimodal; it is comprised of ensembles of representations from different semiotic systems in different sensory modalities. These semiotic systems, such as language, gestures, and pictures consist of signs and relations between signs, with system-specific affordances (Kendon, 2004; Zlatev, 2009; Sonesson, 2014). LÄS MER