Sökning: "George W. Bush"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden George W. Bush.

 1. 1. Bush-administrationens helomvändning i Israel-Palestinafrågan efter 9/11: En motivanalys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Eriksson; [2022]
  Nyckelord :George W. Bush; Bush-administrationen; terrorattentatet 9 11; Israel; Palestina; terrorism; realism; konstruktivism; motivanalys;

  Sammanfattning : This study is about the Bush-administration after the events of 9/11. Despite the fact that Israel-Palestine had no connection to 9/11 or Al-qaida, the Bush-administration changed their foreign policy regarding the Israel-Palestine issue. This thesis studies the motives behind the administration's change using a theoretical based motive analysis. LÄS MER

 2. 2. STRETCHING THE BOUNDARIES OF COUNTERTERRORISM : A study on the evolution of extraterritoriality withinAmerican counterterrorism

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kajsa Anjala-Ljungkvist; [2022]
  Nyckelord :Counterterrorism; extraterritoriality; sovereignty; contingent sovereignty; constitutional rights; human rights; Guantanamo;

  Sammanfattning : This thesis sets out to research the phenomenon that is extraterritoriality within Americancounterterrorism, doing as such by analyzing four policy reports from four differentpresidential administrations. The purpose of this thesis is to research the evolution ofextraterritoriality within counterterrorism policy based on the knowledge that there has been achange regarding the matter, significantly following the events of the 11th of Septemberterrorist attacks in 2001. LÄS MER

 3. 3. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER

 4. 4. Very Nefarious Activities : American perceptions of Russia as a problem between 2001 and 2021

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vincent Olofsson Lewalski; [2022]
  Nyckelord :Senate Foreign Relations Committee SFRC ; perception of enemies; U.S.-Russian relations; confirmation hearings;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine American perceptions of Russia as a problem between 2001 and 2021, specifically the perceptions present in the United States Senate Foreign Relations Committee (SFRC). It tries to answer two questions: 1) how the perceptions have developed, and the perceived reasons driving this development, and 2) the differences between Republican and Democratic senators. LÄS MER

 5. 5. Fighting Wars to End Wars : A Critical Discourse Analysis of George H.W. Bush’s justification for U.S. Intervention

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sacida Bile Osman; [2021]
  Nyckelord :CDA; Persian Gulf War; Somalia; George H.W. Bush; The U.S.;

  Sammanfattning : Critical discourse analysis (CDA) is an interdisciplinary approach that studies the relationship between power, language, ideology, and social structures in the various forms of discourse.  Fairclough’s three-dimensional model was employed as the foundation and van Dijk’s ideological square as an assist to deepen the analytical focus on the speeches held by George H. LÄS MER