Sökning: "konstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet konstruktivism.

 1. 1. ”Grabbarna kan inte hantera penslar”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :My Ancar; Linnea Stålsmeden; [2023-10-23]
  Nyckelord :Bildskapande; Genus; Kön; Jämställdhet; Intersektionalitet; Fritidshem; Konstruktivism; Genuskontrakt; Lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar bildskapandet i fritidshemmet i relation till ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka bildskapandet i fritidshemmet med fokus på ett genusperspektiv utifrån lärares beskrivningar av sina erfarenheter och utmaningar. LÄS MER

 2. 2. EU, NATO OCH SKANDINAVIEN: En komparativ textanalys över säkerhetspolitik och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Mossberg; [2023-05-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De skandinaviska staterna är relativt lika i olika avseenden. Exempelvis har de liknande geografiska förutsättningar och gemensamma språkliga drag. Utrikespolitiskt sett finns också likheter, politiken är i huvudsak liberal med fokus på diplomati och normbildning snarare än militär upprustning (Rieker, 2006; Brommesson, 2018). LÄS MER

 3. 3. FINSK OCH SVENSK UTRIKES-OCH SÄKERHETSPOLITIK I RELATION TILL NATO

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Lindström; [2023-02-10]
  Nyckelord :Utrikespolitisk förändring; utrikes-och säkerhetspolitik; Natomedlemskap; Finland; Sverige; EU; liberalism; realism; konstruktivism Foreign policy change; foreign and security policy; NATOmembership; Finland; Sweden; EU; liberalism; realism; constructivism;

  Sammanfattning : This study is based on qualitative text analysis, more specifically content analysis with the aim of investigating Finland and Sweden's NATO application. It will be done based on an explanation of foreign policy change, using three international political theories, liberalism, realism, and constructivism. LÄS MER

 4. 4. SVERIGES BESLUT ATT ANSÖKA OM NATOMEDLEMSKAP Förklaring utifrån tre IP-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Dahlén; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit förklara Sveriges beslut att ansöka om Natomedlemskap utifrån tre IP-perspektiv, nämligen realism, liberalism och konstruktivism och därmed härleda mer specifika förklaringar till denna typen av vägval/beslut som ett Natomedlemskap. Uppsatsen är en teorikonsumerande studie, där det enskilda fallet står i fokus. LÄS MER

 5. 5. Interdisciplinary Learning with Technology at Makerzone

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mandar Joshi; [2023]
  Nyckelord :Interdisciplinary learning; Makerzone; Makerspaces; STEM; Technology in Education; Ämnesövergripande lärande; Makerzone; Makerspaces; STEM; Teknik i utbildning;

  Sammanfattning : This thesis explores the interdisciplinary approach to learning at Makerzone, a makerspace in Sollentuna, Sweden, and its implications for both students and teachers. Through a combination of methods: observations, interviews, document analysis, and surveys, this project looks into the recognition, benefits, challenges, and support for interdisciplinary work in both makerspaces such as Makerzone and traditional school environments. LÄS MER