Sökning: "Europeisk identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Europeisk identitet.

 1. 1. DEN EUROPEISKA IDENTITETENS KOMPONENTER En kvantitativ analys på vad som definierar den europeiska identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Lund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Europeisk identitet; Nationell identitet; Territoriella identifikationsnivåer; Multipla identifikationsnivåer; Essentialism; Konstruktivism;

  Sammanfattning : The European identity plays an important role for the EU and especially within its will to further integrate its citizens, hence it is a way for individuals to not only identify with its nation, yet also with Europe. Previous research has already established that an individual can possess two territorial identities, such as a national and a European identity, above all it has established how the identities can equally interplay. LÄS MER

 2. 2. En exkluderande europeisk identitet? Upplevelser av bemötande och föreställningar om europeisk identitet, bland personer uppvuxna i Sverige med utomeuropeisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Gustafsson; [2023-06-30]
  Nyckelord :exkludering; rasism; migration; kristendom; islam; Islamofobi; etnicitet; Europeisk identitet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how people that have grown up in Sweden with non- European parents (also known as “the 2nd generation of immigrants) perceive their possibilities to fulfil notions of European identity, while also exploring if there are any differences between ethnic groups regarding their possibilities to fulfil such notions. To answer these questions qualitative interviews have been conducted with people from different ethnic groups. LÄS MER

 3. 3. Mediebilden av ukrainska flyktingar jämfört med syriska : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av SVT Nyheter och Dagens Nyheters rapportering av flyktingar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rakel Clinton; Julia Gillan; [2023]
  Nyckelord :Flyktingar; andrafiering; solidaritet; empati; global utblick och kosmopolitisk utblick;

  Sammanfattning : Sedan ukrainakrigets utbrott har det blossat upp diskussion kring huruvida det görs skillnad på flyktingar och flyktingar. Medan många av de ukrainska flyktingarna välkomnades med öppna armar och empati bemöttes flyktingar under 2015 ofta med motstånd och resistens. LÄS MER

 4. 4. ”The West and the Rest” : Nationell identitet i bildläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emma Nord; [2023]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Diskurs; Eurocentrism; Konsthistoria; Läromedel; Makt; Vithet; Visuell kultur;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie är hur normativa beskrivningar av konsthistoria i ett bildläromedel riskerar att reproducera historiska och nutida föreställningar om skillnader mellan ”vi” och ”de andra”. Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser om vithet och eurocentrism i bildämnet som synliggörs i läromedel samt att utmana hegemoniska diskurser om vithet och eurocentrism. LÄS MER

 5. 5. Det gränslösa Europa : En studie om aktivt medborgarskap i läromedel om Europeiska Unionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olsén Erik; Maria Rangsmo Lundvall; [2023]
  Nyckelord :läromedel; Europeiska Unionen; aktivt medborgarskap; deltagande; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskaper om vilka idéer om det europeiska medborgarskapet som förmedlas i undervisning om Europeiska unionen. Detta görs genom att studera svenska läroböcker för gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning. LÄS MER