Sökning: "Filippa Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Filippa Lund.

 1. 1. DEN EUROPEISKA IDENTITETENS KOMPONENTER En kvantitativ analys på vad som definierar den europeiska identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Lund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Europeisk identitet; Nationell identitet; Territoriella identifikationsnivåer; Multipla identifikationsnivåer; Essentialism; Konstruktivism;

  Sammanfattning : The European identity plays an important role for the EU and especially within its will to further integrate its citizens, hence it is a way for individuals to not only identify with its nation, yet also with Europe. Previous research has already established that an individual can possess two territorial identities, such as a national and a European identity, above all it has established how the identities can equally interplay. LÄS MER

 2. 2. Kan vi lita på ett Premium Fashion företags hållbarhetsarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Sara Perlman; Filippa Waldenström Bjørn; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Sustainability; Green Marketing; Legitimacy; Institutional Organisation; Corporate Social Responsibility; Certifications; Premium Fashion Company; Business and Economics;

  Sammanfattning : Translated title: Can We Trust a Premium Fashion Company's Sustainability Work?: A Qualitative Study on a Premium Fashion Company in Germany and How Their Sustainability Work Permeates Through the Whole Company. University/programme: Lund University, Service Management - Retail Course: KSMK65, Service Management: Bachelor's Degree Essay, 15 credits Authors: Filippa Waldenström Bjørn and Sara Perlman Supervisor: Ola Thufvesson (Department of Service Management and Service Studies) Number of pages: 61 Purpose: The thesis aims to study and analyse a German Premium Fashion Company and its sustainability work, how they implement sustainability, and how its sustainability work permeates through the company. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av selektionsston i svenska varmblodsaveln

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Filippa Lund; Matilda Svenrot; [2022]
  Nyckelord :Avelsframsteg; SWB; Stoselektion;

  Sammanfattning : En tidigare studie av den genetiska trenden inom SWB visade att avelsframsteget enbart var ett resultat av hingstselektionen och att stoselektionen var obefintlig. Om stoselektionen skulle kunna förbättras så skulle det kunna leda till ett större avelsframsteg. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av information om levnadsvanor vid hematologisk cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Eriksson Lund; Filippa Dise; [2020-06-26]
  Nyckelord :Hematologisk cancer; levnadsvanor; sjuksköterska; information; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområden innebär bland annat att främja hälsa, förebygga sjukdom och arbeta evidensbaserat. Vidare har levnadsvanor visat sig vara en betydande faktor till uppkomst av olika cancersjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Development of Interface for Replaceable Toothbrush Head

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Filippa Melin; Liridona Dervishi; [2020]
  Nyckelord :Product design; Concept development; Toothbrush head; Toothbrush handle; Wood; Interface; Injection moulding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to explore the possibility of creating a toothbrush made from renewable raw materials by developing a toothbrush handle consisting of wood. The content in this master thesis covers a product development process of a toothbrush and has been executed in collaboration with TePe Munhygienprodukter AB, at Lund University. LÄS MER