Sökning: "lydnad"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet lydnad.

 1. 1. “Varenda dag, varenda timme, varje ögonblick" : Lydnad, motstånd och myt i den svenska coronapandemin som diskursiv konstruktion

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Sofia Nylander; [2022]
  Nyckelord :rhetoric; Foucault; myth; freedom; power; discipline; discourse; COVID-19; Sweden; retorik; Foucault; myt; frihet; makt; disciplin; diskurs; coronapandemin; Covid-19; Sverige; Dagens Nyheter; Aftonbladet; pressträffar; Stefan Löfven; Magdalena Andersson;

  Sammanfattning : I en retorisk analys av den svenska, diskursiva konstruktionen av coronapandemin, så som den tog form i politisk kommunikation och samhällsopinion, argumenterar jag för att diskursens möjlighet att uppfattas som rationell och saklig i själva verket var högst beroende av en rad mytiska idéer. Dessa idéer kretsade kring en historisk, västerländsk framåtrörelse, en uråldrig kamp mellan ljus och mörker, det dunkla som något hotfullt, synden och botgöringen som vid domen skulle leda folket till frälsning eller lidande, samt det svenska samhällets äkta kärna. LÄS MER

 2. 2. Tillsyn av fristående förskolor: kommunala tjänstemäns upplevelser av tillsyn på statligt uppdrag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Kyander; [2022]
  Nyckelord :inspection; control; public sector; municipality; local government; civil servant; preschool; Tillsyn; kontroll; offentlig förvaltning; kommun; tjänsteman; förskola;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur kommunala tjänstemän, som arbetar med tillsyn av fristående förskolor, genomför tillsynen och om lojalitetskonflikter uppstår i deras arbete relaterat till demokrati-, rättssäkerhets-, effektivitets- och professionsvärden. Syftet med studien är att, genom intervjuer med totalt 17 tjänstemän, öka den empiriska kunskapen om två relativt outforskade delar av den kommunalaförvaltningen: tjänstemäns uppfattningar om lojalitetskonflikter och kommuners tillsyn av fristående förskolor. LÄS MER

 3. 3. Från individuell frihet till kollektiv trygghet : Sociologiska och psykologiska perspektiv på varför kvinnor ur millenniegenerationen väljer ett religiöst liv inom den katolska systerorden Daughters of Saint Paul

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Millennial Nuns; sociala medier; Instagram; motiv; drivkrafter; sekularisering; individualism; religionssociologi; religionspsykologi; Zygmunt Bauman;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka vad som ligger bakom beslutet att välja ett liv inom en religiös traditionsbunden systerorden, i dagens samhälle där individualism, kommersialism och sekulära värden dominerar. Genom ett fokus på systerorden Daughters of Saint Paul och en kvalitativ analys av publicerat material i form av boken Millennial Nuns- reflections on living a spiritual life in a world of social media, samt det material de själva publicerat under hashtaggen #medianuns på plattformen Instagram, var syftet att försöka uttyda vilka motiv och drivkrafter som legat bakom systrarnas beslut att välja ett vigt religiöst liv där löftet om avhållsamhet, fattigdom och lydnad avges. LÄS MER

 4. 4. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER

 5. 5. Vem är jag nu? : Identitetens påverkan hos unga vuxna som vuxit upp som Jehovas Vittnen och blivit uteslutna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Gisela Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Exclusion; Identity Development; Jehovah s Witnesses; Social Identity Theory; Identitetsutveckling; Jehovas Vittnen; Social identitets teori; Uteslutning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur identiteten hos unga vuxna som vuxit upp inom Jehovas Vittnen påverkas av en uteslutning. Detta utifrån den sociala identitetsteorin och Marcia´s teori om identitetstatusarna i en identitetsutveckling. Studien var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer med åtta unga vuxna fd. LÄS MER