Sökning: "rhetoric"

Visar resultat 1 - 5 av 886 uppsatser innehållade ordet rhetoric.

 1. 1. A TRANSATLANTIC DIVORCE AND THE TIME FOR EUROPEAN SOVEREIGNTY? - A study on how US foreign policy, during 2010-2020, impacted EU member state views on defence integration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Strandquist; [2021-06-28]
  Nyckelord :European Defence Integration; Transatlantic relationship; PESCO; France; Poland; Ireland; EU actorness;

  Sammanfattning : This thesis explores the impact of US foreign policy, during 2010-2020, on EU member state willingnessto integrate defence, by utilizing a mixed-method approach. The objective of the study is to investigatehow EU member states reacted to the Obama administration’s ‘pivot to Asia’ and the election andpresidency of Donald Trump and whether those administrations contributed to further defenceintegration. LÄS MER

 2. 2. ETT EUROPA FÖR ALLA - ELLER? - En analys av det etnonationalistiska budskapet hos den radikala högern i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Nygren-Niemelä; [2021-05-11]
  Nyckelord :etnonationalism; populism; radikalhöger; ’frame’ teori; attityder till migration; Dansk Folkeparti; Sverigedemokraterna; retorik; inramning;

  Sammanfattning : This Bachelors Thesis aims to explain how radical right wing parties in Scandinavia expresses their ethnonationalist core message by focusing on how they frame issues and solutions in regards to immigrants and migration policy, as well as how this affects the overall rhetoric regarding immigration. My two main questions are How is the ethnonational core message articulated and how does it vary between radical right wing parties in Scandinavia, and what are the consequences for the overall rhetoric on migration? Which similiarties and differences are poosible to identify in the parties expressions of the ethnonationalist message? and How are issues and solutions, in relation to ethonationalism and attitudes towards immigration, expressed by the Danish People´s Party and the Sweden Democrats? Are there any differences between the parties expressions, and if so, which?. LÄS MER

 3. 3. Fattigdom och utveckling: ett komplext dilemma : En innehållshanalys av läroböcker i geografiämnet för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2021]
  Nyckelord :Fattigdom; fattiga länder; läroböcker; utveckling; utvecklingsländer; Development; developing countries; poverty; poor countries; textbooks;

  Sammanfattning : Idag existerar det ingen instans som kontrollerar läromedel, utan det är lärarna själva som ska kvalitetssäkra de böcker de vill använda i undervisningen. I litteratur som behandlar begreppet fattigdom går det att läsa olika förklaringar på definitionen. LÄS MER

 4. 4. Makt, Moderskap, Maskulinitet : En narrativ läsarorienterad analys av Perpetuas och Felicitas martyrium

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Freja Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Reader-response criticism; Martyrdom; Power; Motherhood; Masculinity; Martyr; Perpetua; Felicitas; Makt; Moderskap; Maskulinitet; Imperiekritik; Rom; Genus; Narrativ analys; Ross S. Kraemer;

  Sammanfattning : The objective of this study is to investigate what the narrative of The Martyrdom of Saints Perpetua and Felicitas (Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis), read in english translation by Herbert Musurillo, seeks to persuade its reader about, and how. The study takes a theoretical starting point in professor Ross S. LÄS MER

 5. 5. ”Så ska jag försöka att fortsätta bära dig” : En retorisk studie fokuserad på Buschs och Sabunis kommunikation på Instagram ur ett identifikationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :rhetoric; identification; social media rhetoric; Instagram; political rhetoric; identifikation; retorik; sociala medier; kommunikativa strategier; Instagram; Burke; marknadsföring; partiledarkommunikation; politisk kommunikation; svensk kommunikation; svensk retorik;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en retorisk studie av Ebba Buschs och Nyamko Sabunis kommunikation på Instagram ur ett identifikationsperspektiv. Studiens material är Instagraminlägg från partiledarnas Instagramprofiler och undersökningen studerar vilka tekniker de använder för att skapa igenkänning och social gemenskap. LÄS MER