Sökning: "andra världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden andra världskriget.

 1. 1. Finska krigsbarn : Studie om hur mottagningen av finska krigsbarn organiserades under andra världskriget.

  L1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Krigsbarn; Finland; Sverige; Andra Världskriget; barn;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom en fallstudie undersöka mottagningsprocessen i Värmland och vilka organisationer och aktörer som var inblandade med de finska krigsbarnen, samt att se genom en kvalitativ texttolkning om fallstudien visade några skillnader i mottagningsprocessen och flyktingmottagningen generellt beskrevs i den tidigare forskningen. Att den tidigare forskningen visar att Värmland relativt snabbt klassades som ett skyddsobjekt med anknytning till Tysklands ockupation av Norge så innebar det att inga flyktingar fick vistas i Värmland efter 1940. LÄS MER

 2. 2. Resor i Japan efter andra världskriget: En analys av svenska resenärers skildring av japanerna under 1950–1960-talens Japan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Andreas Blixt; [2020]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lantsorters roll i klimatanpassning av jordbruket : vad kan studier över mellansvensk svarthavre säga om betydelsen av lokal anpassning i ett förändrat klimat?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Smidvik; [2020]
  Nyckelord :lantsorter; kulturspannmål; havre Avena Sativa L. ; svarthavre; Stormogul II; växtförädling; torktålighet; klimatanpassning; ekologisk produktion;

  Sammanfattning : Den svenska förädlingen av spannmålsväxter har sedan 1900-talets början gått från att fokusera på att förbättra de äldre, heterogena lantsorterna till att mer eller mindre helt koncentreras kring framställningen av homogena sorter som är mer lämpade för ett modernt, högintensivt jordbruk. Denna utveckling har kraftigt ökat avkastningen av skördarna men har också resulterat i förlust av biologisk och genetisk mångfald i hela odlingslandskapet. LÄS MER

 4. 4. BILDUNDERVISNING I KURDISTAN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Zaher Husseini; [2020]
  Nyckelord :Kurdistan; mexak; mamosta; undervisning; pedagogik; mångkulturellt;

  Sammanfattning : Hur ser bildundervisning ut i andra delar av världen? Vilken syn finns på ämnet bild i andra länder än Sverige? Jag har undersökt hur bildundervisningen ser ut i ett av de områden flyktingar kommer till Sverige från, Kurdistan. För att kunna genomföra min undersökning åkte jag till Kurdistan. LÄS MER

 5. 5. Turismen på Gotland under andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Andrée Lundin Varg; [2020]
  Nyckelord :Turism; andra världskriget; Gotland; besöksnäring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER