Sökning: "andra världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden andra världskriget.

 1. 1. Finska krigsbarn : Studie om hur mottagningen av finska krigsbarn organiserades under andra världskriget.

  L1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Krigsbarn; Finland; Sverige; Andra Världskriget; barn;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom en fallstudie undersöka mottagningsprocessen i Värmland och vilka organisationer och aktörer som var inblandade med de finska krigsbarnen, samt att se genom en kvalitativ texttolkning om fallstudien visade några skillnader i mottagningsprocessen och flyktingmottagningen generellt beskrevs i den tidigare forskningen. Att den tidigare forskningen visar att Värmland relativt snabbt klassades som ett skyddsobjekt med anknytning till Tysklands ockupation av Norge så innebar det att inga flyktingar fick vistas i Värmland efter 1940. LÄS MER

 2. 2. Turismen på Gotland under andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Andrée Lundin Varg; [2020]
  Nyckelord :Turism; andra världskriget; Gotland; besöksnäring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Krängande under kriget : En undersökning av marknadsförda produkter i ”The New York Times” innan och under andra världskriget

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Kristina Hansson; [2020]
  Nyckelord :Second World War; Advertising; The New York Times; Marketing History; Consumption History; United States;

  Sammanfattning : During the Second World War, consumption of a variety of goods and services experienced changes. This was due to rationing, supply shortages and sometimes patriotism, as the American government launched several campaigns to encourage frugality. LÄS MER

 4. 4. Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd : Deras föreningsarbete mellan åren 1938–1948

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Anna Medin; [2020]
  Nyckelord :Kvinnoförening; Husmodersförening; Hässleholm; andra världskriget; åren 1938–1948;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kvinnoföreningen Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd fråndess att föreningen startades och tio år framöver, dvs åren 1938–1948. Husmodersföreningen iHässleholm med omnejd var verksamma fram till år 2011 då den lades ner efter 73 verksammaår. Hässleholm är en stad belägen i nordöstra Skåne. LÄS MER

 5. 5. Hallandspostens skildring av tysk utrikespolitik år 1938 rörande ockupationen av Tjeckoslovakien.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mimi Larsson; [2020]
  Nyckelord :Adolf Hitler; Andra Världskriget; media; tjeckoslovakien; sudet; hallandsposten; 1938;

  Sammanfattning : World War II is one of the largest historic events that we learn about in schools today. The war ended 75 years ago which means that we are left with stories, books and old news papers for information. Sweden was not an acting part in the war, it was declared neutral. LÄS MER