Sökning: "math"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet math.

 1. 1. Utvecklandet av Grit och Dynamiskt mindset inom matematikundervisning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Thina Barbazewski; [2019-09-16]
  Nyckelord :grit; dynamic mindset; school; teacher; math; teaching; qualitative; interview; phenomenology.;

  Sammanfattning : Background: Angela Duckworth, (2017), professor of psychology, claim that some people have so called Grit, while other people do not have it. Grit can be translated or interpreted as a form of perseverance or internal drive. LÄS MER

 2. 2. Lärares användning av kommunikativa drag i svensk matematikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Moa Palm Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :math-talk; mathematic; communication; teaching; questions;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på hur lärare i årskurs 1-3 använder sig av kommuni- kativa drag för att skapa matematiska samtal där elevernas lärande och utveckling av matema- tiskt tänkande står i fokus. Det med fokus på lärarens orkestrering med hjälp av frågeställ- ningar samt uppmaning till att tänka tyst. LÄS MER

 3. 3. VIRTUAL AND REAL

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Yifan Li; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : According to the statistics from Programme for International Student Assessment (PISA) and Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), a continuously declining trend is showed in Swedish kids' mathematical performance during recent years. In comparison with other OECD countries, the mathematical literacy of 15-year-old students in Sweden is almost below average. LÄS MER

 4. 4. Establishing requirements for a gamified digital math tool in a South African township primary school : A case study based on gamification and interaction design

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emelie Bergström; Aleks Durowicz; [2019]
  Nyckelord :Interaction design; gamification; digital education; South African education; resource distribution;

  Sammanfattning :  This project is based on the desire to increase the understanding and knowledge of digital resource usage within the math education in South African townships. Digital education is considered to facilitate solutions for current shortcomings, yet knowledge and experience of the local circumstances are vital for successful implementation. LÄS MER

 5. 5. Att använda eller att inte använda? : en studie om vilka designaspekter som motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala utbildningsspel för matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Julia Göransson; Caroline Zetterling; [2019]
  Nyckelord :Mobile applications; serious games; mathematics; primary school; use; experience; motivation; Mobila applikationer; digitala utbildningsspel; matematik; lågstadiet; användning; upplevelse; motivation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vad som motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala utbildningsspel för matematik. Utifrån ett samhällsperspektiv är matematik viktigt och elever behöver ha kunskaper i ämnet för att kunna ta del av samhället när de har slutat skolan. LÄS MER