Sökning: "math"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet math.

 1. 1. Teacher certification and student achievement - A quantitative study of Swedish compulsory schools

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Zhila Azez; [2020-07-10]
  Nyckelord :Teacher certification; student achievement; compulsory schools; Fixed-effect model;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Kommunikativa drag i relation till matematikuppgifter- en observationsstudie av matematiklektioner på lågstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emely Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :kommunikativa drag; serier sammanlänkade uppgifter; kommunikation; matematiska samtal; socialkonstruktivism; sociomatematiska normer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera hur kommunikativa drag relaterar till uppgifter som används i matematikundervisningen. För att besvara studiens syfte ställs frågor om relationen däremellan. Den första frågan handlar om under vilka faser i en serie sammanlänkade uppgifter som särskilda kommunikativa drag används. LÄS MER

 3. 3. Varför vänta, när matematiksvårigheter kan förebyggas i förskoleklass?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :intervention; intensive tuition; math difficulties; mathematics; number sense; preschool class;

  Sammanfattning : To have a basic number sense is important for mathematical understanding. Interventions in preschool class has shown significant positive effects on student’s mathematical development throughout elementary school. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrik iscensättning genom Kängurun : Hur det förberedande arbetet inför en Kängurutävling kan stärka och utveckla undervisning för lärande i skolämnet matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Nilsson; Rosanna Sköldvinge; [2020]
  Nyckelord :Kangaroo; problem solving; mathematics; teaching; learning; guidance; Kängurun; problemlösning; matematiska problem; utforskande matematik; undersökande matematik; undervisning; vägledning; aspekter för lärande; socio-matematiska normer;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie har ett fokus på lågstadielärarens arbete med problemlösning tillsammans med de yngsta förskoleklassbarnen och eleverna i årskurs F-3. I studien granskas en internationell matematiktävling som varje år arrangeras av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). LÄS MER

 5. 5. Success factors in an introductory programming course in a non-CS major

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Tilda Alnervik; Gerui Ma; [2020]
  Nyckelord :introductory programming; non-CS major; informatics; success factors; math background; previous programming experience; motivation; comfort level; attribution to success;

  Sammanfattning : Purpose – The contradiction of the increased demand for IT specialists and the decrease of the enrollment in programming courses at universities worldwide has been discussed over the years. To tackle the problem, researchers and teachers in computing education have investigated various success factors in introductory programming courses, mostly within the context of computer science. LÄS MER