Sökning: "valkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet valkompetens.

 1. 1. Från frånvaro till valkompetens : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete med elever som har problematisk frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Hallin; Björn Södergren; [2021]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; problematisk frånvaro; skolplikt; väl underbyggda val; psykisk ohälsa; utanförskap; skolavhopp; careershipteorin;

  Sammanfattning : I denna examensuppsats undersöker författarna hur erfarna studie- och yrkesvägledare arbetar med ungdomar med problematisk frånvaro. Studien är avgränsad till grundskolan och är baserad på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. MEDICINSK SYV : Studie- och yrkesvägledning ur ett hälsosamt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ingela Antonsson; Anna Olofsson; [2021]
  Nyckelord :medicinsk SYV; valkompetens;

  Sammanfattning : Inom arbetslivet förekommer risker som kan påverka vår psykiska och fysiska hälsa. Det förekommer även krav på individens hälsa inom yrken som kan vara direkt skadliga för en individs hälsa alternativt att individen kan utgöra en risk för sig själv och andra i sin omgivning. LÄS MER

 3. 3. Valkompetens på låg- och mellanstadiet : En studie om hur lärare arbetar med att utveckla elevers valkompetens och dess betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jonas Andersson; Desirée Larsson Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :låg- och mellanstadiet; studie- och yrkesvägledning; valkompetens; vägledning i vid bemärkelse; väl underbyggda studie- och yrkesval;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vägledning i vid bemärkelse bedrivs på låg- och mellanstadiet samt vilken betydelse arbetet kan ha för elevernas utveckling av valkompetens utifrån lärares uppfattning. Problemformuleringen utgår från att alla elevers behov av vägledning ska tillgodoses i samtliga skolformer, däremot visar det sig att elever inte får kontinuerlig vägledning under sin utbildning. LÄS MER

 4. 4. Motivationsarbete : En studie om hur studie- och yrkesvägledare arbetar med studiemotivation i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linn Eriksson; Emma Hagerman; [2021]
  Nyckelord :Kompetens; motivation; självkännedom; skolavhopp; skoltrött; studie- och yrkesvägledning; valkompetens;

  Sammanfattning : Elevers skolavhopp som har sin grund i låg motivation och bristande valkompetens kostar samhället 260 miljarder kronor per årskull. Syftet med studien är att synliggöra hur verksamma studie- och yrkesvägledares kompetens nyttjas i arbetet med att upptäcka och stärka elever med låg studiemotivation i grundskolans senare år. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med tidig vägledning : Studie- och yrkesvägledning för elever i årskurs 1–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Firel Jebrail; Denise Rhawi; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledare; tidig vägledning; vägledning på grundskola; valkompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning för elever i årskurs 1–6. Detta har genomfört genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta studie- och yrkesvgäledare. LÄS MER