Sökning: "valkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet valkompetens.

 1. 1. Betydelsen av praon till studie- och yrkesvalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Thorsell; Linnéa Vinjegaard; [2018]
  Nyckelord :Prao; Studie- och yrkesval; Handlingshorisont; Arbetslivsorienterade inslag;

  Sammanfattning : I februari 2018 fattade regeringen beslutet att prao, praktisk arbetslivsorientering, ska bli obligatorisk för samtliga elever i årskurs 8 och 9. Praons syfte ska vara att fungera som ett hjälpmedel inför elevers studie- och yrkesval. LÄS MER

 2. 2. VID VÄGLEDNING PÅ EN SNÄV MARKNAD? : En kvalitativ studie om grundskolans studie- och yrkesvägledning i två landsbygdskommuner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Andersson; Madeleine Edvards; [2018]
  Nyckelord :vid vägledning; hela skolans ansvar; landsbygd; Theory of Circumscription and Compromise;

  Sammanfattning : I styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning står att läsa att elever behöver utveckla valkompetens för att kunna göra väl underbyggda val och att ansvaret för detta inte bara ligger på studie- och yrkesvägledare, utan även andra yrkesgrupper inom skolan. Syftet med denna studie är att undersöka genomförandet och betydelsen av studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, inom skolan i två landsbygdskommuner i mellersta Sverige. LÄS MER

 3. 3. Perspektivvidgande diskussioner : En studie kring deliberativa samtal som aktivitet i vid vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Henrik Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :deliberative conversation; limiting factors; career management skills; Deliberativa samtal; begränsningsfaktorer; valkompetens;

  Sammanfattning : Idén bakom studien är sprungen ur tanken att hitta en aktivitet för studie- och yrkesvägledare där man i den vida vägledningen ges möjlighet att både arbeta med kunskap och värdegrundande arbete; skolans dubbla uppdrag. Det deliberativa samtalet blev den aktiviteten som kom att testas i denna studie och också det som blev syftet med studien. LÄS MER

 4. 4. ”DET VIKTIGA ÄR INTE VAD MAN GÖR, UTAN ATT MAN GÖR NÅGOT” : Plugga klart 2 – ett projekt i syfte att minska studieavbrott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Brambeck; Charlotte Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Plugga klart; Samordning; Studieavbrott; Valkompetens;

  Sammanfattning : Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet, vilket påverkar både individen och samhället i stort. Plugga klart är ett projekt med syfte att förebygga studieavbrott genom att identifiera orsakerna och genomföra insatser. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla barns valkompetens : Att arbeta med studie och yrkesvägledning i lågstadiet inom de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristina Kihlström; [2017]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Integrering; Samhällsorienterade ämnen; kontinuerlig vägledning; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar med studie- och yrkesvägledning kontinuerligt integrerat i undervisningen inom de samhällsorienterade ämnena för att motverka begränsningar utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet. Metoden som valts för denna undersökning är en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER