Sökning: "Gottsunda"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Gottsunda.

 1. 1. ”Grovt kriminella har tagit stadsdelen i besittning” : En studie om hur nyhetsmedia belyser kriminalitet i fyra av Sveriges särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Romina Zojaji; Ida Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Media; crime; vulnerable areas; Tensta; Gottsunda; Vivalla and Rosengård; Media; kriminalitet; utsatta områden; Tensta; Gottsunda; Vivalla och Rosengård;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska media belyser kriminaliteten i fyra av Sveriges mest omtalade utsatta områden. Med hjälp av tre svenska nyhetstidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen är syftet med denna studie att undersöka hur dessa belyser problematiken med kriminalitet i fyra geografiskt sett utplacerade områden i Sverige; Vivalla, Tensta, Gottsunda och Rosengård. LÄS MER

 2. 2. Trygghet i det offentliga rummet : En kvalitativ studie om Uppsala kommuns trygghetsarbete i Gottsunda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sara Särnblad; [2021]
  Nyckelord :otrygghet; trygghetsarbete; offentligt rum; social ordning; social kontroll;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Uppsala kommuns trygghetsarbete i det offentliga rummet i stadsdelen Gottsunda. Relevanta aktörer kommunen samverkar med inkluderas i studien. LÄS MER

 3. 3. Brottsprevention genom fysisk design : en studie av ett utegyms trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Hjertén; Tove Tham; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; brottsföreyggande; trygghet; situationell prevention; utegym; utsatta områden; CPTED; Eyes on the street;

  Sammanfattning : Människans behov av interaktion i stadens offentliga rum förutsätter att den offentliga miljön är trygg och säker att vistas i. Ett område som upplevs otryggt kan leda till frånvaro av användare, vilket kan bidra till ytterligare otrygghet i området. LÄS MER

 4. 4. "Ni känner varken oss eller till vårt område; prata med oss innan ni skriver om oss’’ : En kvalitativ forskningsstudie om invånarnas inställningar till segregationsproblematiken i Gottsunda förortsområde

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Nathan Kizito; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mellan lekmiljö & vuxenvärld : hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Jonsson; [2021]
  Nyckelord :riktlinjer; utemiljöer; parker; tonåringar;

  Sammanfattning : Forskning om tonåringar och hur utemiljöer bör utformas efter deras behov är relativt limiterad. Det finns kommunala riktlinjer i Uppsala som guidar i planeringen av parker och grönytor. Det är dock oklart huruvida, eller hur väl riktlinjerna hanterar tonåringars behov av utemiljöer. LÄS MER