Sökning: "Tensta"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Tensta.

 1. 1. Tensta City Hall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Bergström; [2021]
  Nyckelord :Tensta; betong; stadshus; kommunhus; publikt; kontor; mötesplats; medborgare;

  Sammanfattning : A city hall is a building for the inhabitants, a building where the administration of inhabitants is being held but also where the people are encouraged to take part in public space and give it their form. The city hall is a room for social interactions and architecture’s interaction with local democracy. LÄS MER

 2. 2. Tensta kommunhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Beatrice Selander; [2021]
  Nyckelord :Tensta; kommunhus; glasfasad; takpark; rund;

  Sammanfattning : Tensta är en del av miljonprogrammet och byggdes 1966-1972. Några karaktäristiska drag för Tensta är: prefabricerade betongelement, brutalistiska byggnadsideal samt en gatustruktur baserad på ett rakt rutnätssystem. LÄS MER

 3. 3. Plattform : Ett stadsdelshus i Spånga-Tensta

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Ryd; [2021]
  Nyckelord :Plattform; Tensta; Tensta centrum; Taxingeplan; stadsdelshus; tunnelbana; konsthall; torg; gård; betong;

  Sammanfattning : Plattform är ett stadsdelshus i stadsdelen Spånga-Tensta, och är beläget intill Tensta centrum. Det är en låg byggnad som sträcker sig ut i det hålrum som idag utgörs av Taxingeplan. På så sätt skapas en plan yta ovanpå byggnaden som ger fri passage över platsen. LÄS MER

 4. 4. Reimagine a safe and inviting public realm : exploring possibilities around Tensta centrum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Afra Anika Proma; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Today cities across the world in different scales are struggling to achieve a sustainable living space where children are full of pride to call home. My thesis project inspired by my own journey of searching for a safe and inviting public space where I can spend my leisure time. I grew up in K.S. LÄS MER

 5. 5. Stadsdelshus i Tensta

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emil Åsell; [2021]
  Nyckelord :Stadsdelshus; Tensta; Spånga; Betong; Återbruk.;

  Sammanfattning : Torget som omsluts av Tensta konsthall, tunnelbanestationen och det nya stadsdelshuset renoveras i ambition att skapa en trivsam och samlande plats.3/4 av parkeringssets befintliga strukturen behålls. Dels för att återanvända material och byggnadsdelar men även för att skapa en känsla av att det befintliga går i god för det nya. LÄS MER