Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 21 - 25 av 5229 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 21. Tillgänglighetens inverkan på fritidshemsundervisningen : en kvalitativ intervjustudie om lärares i fritidshem syn på fritidshemsundervisningen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Tomás Amerise; Resul Besim; [2020]
  Nyckelord :Fritidshemsundervisning; tillgänglighet; lokaler; elevgrupp; personal; anpassningar; ljudnivå; stress;

  Sammanfattning : Att arbeta inom fritidshemmet idag upplever vi vara ett mångfacetterat och komplext arbete. Det innebär stora utmaningar där lärare i fritidshem behöver förhålla sig till en mängd olika faktorer i allmänhet såsom organisation, ledning, outbildad personal, personaltäthet, samverkan och materialtillgång, vilka alla på något sätt inverkar på fritidshemsundervisningen. LÄS MER

 2. 22. Klimatpositiva kolsänkor ger negativa koldioxidutsläpp : en tvärvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Karolina Håkansson; Frida Hartman Svensson; [2020]
  Nyckelord :Tvärvetenskap; kolsänkor; koldioxidutsläpp; historisk våtmark; klimatpolitik;

  Sammanfattning : Genom att sammanföra historiskt och modernt kartmaterial kan våtmarkers naturliga lokaler synliggöras. När kartmaterialet jämförs med inmätningar av dikesstrukturer blir det tydligt hur marken har dränerats. LÄS MER

 3. 23. Distriktssköterskors upplevelser av samverkan med vårdcentralen, från hemsjukvårdens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marielle Fridh; Therése Svensson; [2020]
  Nyckelord :district nurse; collaboration; co-operation; healthcare center; home health care; experiences; distriktssköterska; samverkan; samarbete; vårdcentral; hemsjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minskade antal vårdplatser tillsammans med en stigande ålder på befolkningen innebär att behovet av vård i hemmet ökar. Därför är det viktigt att samverkan fungerar mellan distriktssköterskan i hemsjukvården och vårdcentralen då primärvården är första linjens sjukvård. LÄS MER

 4. 24. Att vara eller att inte vara man : en kvalitativ studie om mäns konstruktion av maskulinitet genom våld i förundersökningsprotokoll vid grov kvinnofridskränkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Gross violation of women´s rights; Masculinity; Masculinity construction; Messerschmidt; Violence; Violence in close relationship; kvinnofridskränkning; Maskulinitet; Maskulinitetskonstruktion; Messerschmidt; Våld; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur våld i nära relation i sju fall av grov kvinnofridskränkning kan förstås utifrån Messerschmidts teori om konstruktionen av maskulinitet och brott. Syftet med studien är att undersöka hur orsakerna till våldet beskrivs i fallen samt hur gärningsmännen beskriver offrens roll i våldet. LÄS MER

 5. 25. The impact of a pandemic on brand preference in purchasing decisions of food and hygiene products: a COVID-19 perspective

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Armin Sohani; Tarek Fahmy; [2020]
  Nyckelord :Brand preference; consumer behaviour; buying behaviour; COVID-19 pandemic; Sweden; branding; price; quality; risk; loyalty; food; hygiene products;

  Sammanfattning : The uncontrolled spread of COVID-19 pandemic has surpassed all the expectations. Nations closed their boarders; the economy is going into recession and the whole world is suffering from the emerged pandemic. LÄS MER