Sökning: "tredje världen"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden tredje världen.

 1. 1. Interaction design for Collaborative AR Task Solving scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Lia Karida; [2020]
  Nyckelord :Augmented reality Collaboration Usability Iterative design process Interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den teknologiska kombinationen mellan den verkliga världen och virtuella element kallas för Augmented Reality (AR). AR-tekniken har funnits i decennier men med de senaste årens framgång inom området, ser framtiden lovande ut. LÄS MER

 2. 2. Anomaly Detection in Credit Card Transactions using Autoencoders

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Nordling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Money lost in credit card fraud reached approximately 27.85 billion dollars worldwide in 2018. Using machine learning and anomaly detection, fraud detection can be utilised with the goal of solving this major problem. LÄS MER

 3. 3. Covid-19 och digitala system i restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Seán Klockare McNamara; [2020]
  Nyckelord :covid-19; coronavirus; restaurangbranschen; digitalisering; netnografi; pandemi; kommunikationssystem; digitala system; restauranger; restaurang.;

  Sammanfattning : I de tidiga månaderna av året 2020 så slogs världen av en pandemi i form av den influensaliknande sjukdomen covid-19. Till följd av detta så var ett initialt drag av ledare världen om att uppmuntra befolkningen till att hålla sig hemma i isolering och att undvika kontakt med andra människor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra personer beroende av opiater

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Mårtensson; Michael Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Addiction; Experiences; Nurse; Opiate; Pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opiattillgängligheten är ett växande problem världen över. Således kan personer som är beroende eller missbrukare av opiater komma att söka sig till hälso- och sjukvården på grund av smärta. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med dyspné : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emilia Eliasson; Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Dyspné; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad.;

  Sammanfattning : En bakomliggande orsak till dyspné är många gånger lunginsufficiens. Lunginsufficiens beräknas bli den tredje främsta dödsorsaken i världen år 2030. Dyspné kan även uppstå på grund av andra sjukdomar som vårdpersonal möter dagligen. LÄS MER