Sökning: "Patricia Ilin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Ilin.

  1. 1. CROWDFUNDING CAMPAIGNS, OPEN SOURCE AND COMMUNITIES The Relationships and Characteristics

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Patricia Ilin; [2017-10-10]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hpKurs:MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:VT/2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:38Antal ord:20,133Nyckelord:Crowdfunding, open source, communities, hackarkultur, teknomeritokrati, relation, kommunikationSyfte:Studiens syfte är att studera de sociotekniska relationerna mellan communities och crowdfunding-kampanjer med open source-produkter.Teori:Kärnan i teorin utgör teknomeritokratisk kultur samt hackarkultur. LÄS MER