Sökning: "berättande"

Visar resultat 1 - 5 av 550 uppsatser innehållade ordet berättande.

 1. 1. Berättelser från skogsbrynet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Klara Espmark; [2018-08-16]
  Nyckelord :Textilkonst; textilkonst; konsthantverk; broderi; stygn; skog; berättelser;

  Sammanfattning : Berättelser från skogsbrynet har sin utgångspunkt i den berättartradition som finns i min släkt och i hur denna tradition är förankrad i skogen, samt i mina egna erfarenheter av att befinna mig det sammanhang som den skapar.Jag bär på ett arv av berättelser. LÄS MER

 2. 2. Transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg - Ett praktiskt arbete som deltagande design som metod

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Albin Sturesson; Julia Hermansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg - En studie med deltagande design som arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Albin Sturesson; Julia Hermansson; [2018]
  Nyckelord :transmedia; storytelling; marketing; campaign; participatory; engagement; collective intelligence; interaction; participatory design; transmedialt berättande; marknadsföringsverktyg; kampanj; deltagande; engagemang; kollektiv intelligens; interaktion; deltagande design;

  Sammanfattning : Det kan idag vara svårt för företag att engagera sin publik på grund av allt innehåll som ständigt publiceras. Transmedialt berättande har kommit att bli ett begrepp som tillåter publik att interagera med innehållet och sprida det vidare. LÄS MER

 4. 4. Kontrollerad tillit : Linjechefers syn på tillitsbaserad styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Hanna Witt; [2018]
  Nyckelord :Trust; control; total quality development; trust based governance; Tillit; kontroll; kvalitetsutveckling; tillitsbaserad styrning; tillitsreform;

  Sammanfattning : Innebörden i regeringens satsning på tillitsbaserad styrning är att medarbetarnas erfarenhet och verksamhetsnära kunskap på ett bättre sätt ska tas tillvara och att behovet av kontroll ska balanseras mot förtroende för medarbetarna. Att släppa på detaljstyrningen och lämna mer handlingsutrymme till medarbetarna går väl i takt med teorin om offensiv kvalitetsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Dator eller penna? : -Om verktygens effekter på två olika texttyper skrivna av elever i år 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Tilda Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :berättande beskrivande texter; didaktisk design; elevers skrivande; grundskola; kognitiv förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av en didaktisk design bidra till befintlig skrivforskning med ytterligare kunskap om hur verktygen dator respektive penna i år 4–6 påverkar textelement i två olika texttyper, nämligen berättande och beskrivande texter. Den didaktiska designen utfördes i en årskurs 4, där eleverna fick skriva två stycken texter, med respektive verktyg, en berättande och en beskrivande text. LÄS MER