Sökning: "interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 10389 uppsatser innehållade ordet interaction.

 1. 1. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 2. 2. Patienters möte med sjuksköterskestudenter : En beskrivande systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katrin Alzebary; Alva Prawitz; [2022]
  Nyckelord :Communication; Nursing; Participation; Patient’s experience; Suffering.; Delaktighet; Kommunikation; Lidande; Omvårdnad; Patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bli sjuksköterska krävs en treårig utbildning på högskola med patientmöten som sjuksköterskestudent. Sjuksköterskestudenter har enligt forskning visat oro kring sin kompetens i vårdandet samt en ökad känslighet i jämförelse med legitimerade sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Are Chatbots Human? Evaluating Potential Determinants of Anthropomorphism in Technology

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Wåhlander; Anton Eriksson; [2021-12-08]
  Nyckelord :Anthropomorphism; Predictability; Framing; Chatbot;

  Sammanfattning : Antropomorfism inom teknologi och artificiell intelligens håller på att bli en allt mer relevantfråga, på grund av spridningen av modern teknologi i alla åldersgrupper, medan detfortfarande finns mycket osäkerhet gällande dess mekanismer och möjliga konsekvenser.Denna studie gör ett försök till att bidra till diskussionen genom att utvidga “ the three-factortheory of anthropomorphism” (Epley et al. LÄS MER

 4. 4. DIGITAL HIGHLIGHTING AND NOTE TAKING IN ACADEMIA Empirical research to inform design for digital reading technologies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Dayane Proaño; [2021-12-08]
  Nyckelord :Digital highlighting; digital note taking; reader software; digital texts;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of the study is to explore the digital highlighting and digital note taking practices in university students. The findings of this empirical ethnographic research provide information on highlighting and note taking practices in academic digital reading. LÄS MER

 5. 5. How Managers in an MNC deal with Internal Communication -A Single Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Avramidi; Hanna Nejstgaard; [2021-12-02]
  Nyckelord :MNC; Internal Communication; Formal and Informal Communication; Business Email; CC email; Skype; Push and Pull;

  Sammanfattning : This Case Study is a Bachelor Thesis in Management about internal communication. The purpose of the study is to increase knowledge and create a better understanding on how managers work with internal communication in an MNC. LÄS MER