Sökning: "Practice Materials"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden Practice Materials.

 1. 1. Fill-in-the-Blank or Write an Original Sentence : A Comparison of Practice Materials for Vocabulary Retention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :John Lindström; [2020]
  Nyckelord :Vocabulary Acquisition and Retention; Practice Materials; Adult EFL Learners; Fill-in-the-Blank;

  Sammanfattning : Despite extensive research, a “best method” for teaching vocabulary has not been identified. The present study investigates the efficacy of two different practice materials for vocabulary retention, a fill-in-the-blank exercise and an original sentence writing exercise, from the hypothesis that a fill-in-the-blank exercise will be superior in terms of vocabulary retention on an immediate posttest. LÄS MER

 2. 2. State of the art within life cycle assessments of lithium-ion batteries : an investigative study of key differences in previous studies and future needs of research

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Lollo Liu; [2020]
  Nyckelord :life cycle assessment methods; lithium-ion batteries; electric vehicle; environmental impact;

  Sammanfattning : The use of electric vehicles has seen a rapid growth in the past decade as it is expected to have an important role in mitigating greenhouse gas emissions from the transport sector. The increased demand for electric vehicles has in turn amplified the demand for traction batteries, especially lithium-ion batteries. LÄS MER

 3. 3. A Pirate's Life For Me : A comparative study of the Queen Anne’s Revenge and the Quedagh Merchant shipwrecks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Amanda Oxonius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens syn på pirater har länge blivit influerad av olika medier. Allt från böcker och filmer har kontinuerligt påverkat allmänhetens syn på en viktig del av marinhistoria och på så sätt har den perioden av historien blivit näst intill översedd av forskare. LÄS MER

 4. 4. Subject integration and translanguaging in a multicultural EFL classroom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Razan Al Haj Ali; Emma Björklund; [2019]
  Nyckelord :subject integration; translanguaging; CLIL; learning materials; impact; disadvantages;

  Sammanfattning : Our degree project is built on our experience from our teacher’s practice. In this study, we researched how subject integration and translanguaging influence the educational process and the language development in a multicultural school context. LÄS MER

 5. 5. Genom högläsning och boksamtal utvecklas elevers språk : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver att de använder högläsning och boksamtal för att främja elevers språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maylin Chukro; [2019]
  Nyckelord :reading; book conversations; teaching materials; language development; qualitative method; adaptation; högläsning; boksamtal; läromedel; språkutveckling; kvalitativ metod; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare beskriver högläsning och boksamtal i klassrummet i praktiken och hur dessa kan utveckla elevers språk. Syftet är även att undersöka hur lärare beskriver att de får med alla elever i boksamtal. LÄS MER