Sökning: "exploitation"

Visar resultat 1 - 5 av 580 uppsatser innehållade ordet exploitation.

 1. 1. Kvinnors rättigheter eller exploatering av kvinnor? Den polariserade prostitutionsdebatten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sarah Warderberg; [2021-04-12]
  Nyckelord :History of ideas; prostitution; sex work; feminist debates on prostitution; framing analysis; legal history of prostitution;

  Sammanfattning : This study elaborates on Swedish ideas on prostitution, in contemporary debates as well as throughout history. The aim of this study is to explore current views on prostitution in the public Swedish debate by relating them to their historical contexts. LÄS MER

 2. 2. “The Maritime Border Disputes of Croatia A study within the legal field of international maritime law concerning the on-going maritime border disputes between the Republic of Croatia, Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirza Imamovic; [2021-02-03]
  Nyckelord :Maritime Border Dispute; International Maritime Law; Maritime Delimitation; International Arbitration; The Republic of Croatia; The Republic of Slovenia; Bosnia and Herzegovina; Montenegro; Breakup of Yugoslavia;

  Sammanfattning : Since the break-up of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the Republic of Croatia has been involved in maritime border disputes with its neighbours the Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro. During the past decades after gaining independence, the States have tried to solve the disputes with numerous negotiations and agreements. LÄS MER

 3. 3. Assessing a Modeling Standard in Volcanic-Geothermal Systems: the Effects of the Lower System Boundary

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Shelly Mardhia Faizy; [2021]
  Nyckelord :Geothermal; Numerical Modelling; Laccolith; Permeability; Topography;

  Sammanfattning : Geothermal energy consumption is projected to increase along with other renewable energy in the future. Therefore, it is important to have a better understanding on the evolution of geothermal systems to optimize the exploitation of such resources. Generally, numerical models are used as a fundamental tool to study a potential geothermal field. LÄS MER

 4. 4. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anette Andersson; [2021]
  Nyckelord :järnvägsstation; stationsnära planering; hållbar bebyggelse; utvecklingsområde; Häljarp; stationsort;

  Sammanfattning : Idag reser vi allt mer och allt längre både privat och till vardags. Vårt utökade geografiska rörelsemönster har minskat antalet lokala arbetsmarknader. En allt mer sammankopplad region ger möjlighet för människor att bo i den mindre orten men ändå ha tillgång till flera arbetsmarknader i olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Vedlevande skalbaggar och andra naturvärden i brukad bokskog - En fallstudie av Tingvallaravinen i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Amanda Björk; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Nature is in many ways crucial for human survival. However, due to human activity and exploitation, unique species and habitats are at risk of extinction. The forest is one habitat that has been deeply afflicted. A massive loss of forests worldwide due to intense forestry has led to a defeat of biodiversity. LÄS MER