Sökning: "Postoperativ"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade ordet Postoperativ.

 1. 1. Postoperativ smärta samt upplevd effekt av smärtbehandlingen ur ett patientperspektiv vid planerad höftoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Vestberg; Malin Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Hip surgery; postoperative pain; pain management; patient perspective; Höftoperation; postoperativ smärta; smärtbehandling; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftartroplastik är rankad som nummer 11 på listan över de mest smärtsamma kirurgiska ingreppen. Att utveckla kronisk smärta postoperativt rapporteras vara så hög som 10%. Syfte: Studera vuxna patienters upplevelser av postoperativ smärta efter planerad höftoperation samt patienternas erfarenhet av smärtbehandlingen. LÄS MER

 2. 2. Postoperativt ileus : En kartläggning av interventioner inom svensk kirurgisk vård

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Josefin Apelqvist; Jennifer Dahlin; [2019]
  Nyckelord :evidence-based nursing; postoperative care; ileus; general surgery; evidensbaserad omvårdnad; postoperativ vård; ileus; allmänkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter kirurgiska ingrepp förekommer postoperativt ileus (POI) som ett normalfysiologiskt tillstånd. POI definieras som ett avvikande mönster av gastrointestinal motilitet med karakteristiska symtom som illamående och kräkningar, uppspänd buk, samt utebliven gasavgång eller avföring. LÄS MER

 3. 3. Musikens påverkan på postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susan Tram; Sara Sundvik; [2019]
  Nyckelord :Music; pain; postoperative; vital signs; Musik; smärta; postoperativ; vitala parametrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen genomförs cirka 740 000 kirurgiska ingrepp inom slutenvården i Sverige som resulterar i postoperativ smärta. Postoperativ smärta är en typ av akut vävnadsskadesmärta som upplevs till följd av kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera utan ord : Specialistsjuksköterskors strategier för att omhänderta postoperativa patienter med annat språk än svenska eller engelska

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Gullstén; Simon Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnad; Postoperativ avdelning; specialistsjuksköterska; strategier; språkbarriärer; kommunikation; Critical Incident Technique;

  Sammanfattning : Introduktion: En patient som genomgår en operation har många behov. De vaknar upp i en ny främmande miljö där sjuksköterskan ansvarar för att säkerställa patientens mående. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med människor med olika bakgrund och språk. LÄS MER

 5. 5. Att förutse postoperativ smärta : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anneli Djurbäck; Henrik Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :postoperativ smärta; VAS; PVK; elektiv kirurgi; kronisk smärta; postoperativ smärtlindring; smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering Studier har visat att postoperativ smärta är ett vanligt förekommande problem som dessutom ofta övergår till kroniska smärtor i det opererade området. Studier har också funnit att postoperativ smärta är den vanligaste orsaken till kontakt med vården efter operationer samt den vanligaste orsaken till återinläggning. LÄS MER