Sökning: "Rolf"

Visar resultat 16 - 20 av 151 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 16. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 17. ”Hela Sveriges Tutta Rolf” : An analysis of a star image in early 1930s Swedish cinema

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Jesper Larssson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tutta Rolf’s career. Rolf was one of the greatest stars in 1930s Swedish cinema. She was also a popular stage actress, vaudeville performer and recording artist. Despite her prominence she has been largely neglected in scholarly work. LÄS MER

 3. 18. Chefen och kommunikationsklimatet - en kvalitativ studie med strategiska chefer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Joel Lundin Jönsson; Sofie Rolf; [2018]
  Nyckelord :communication climate; strategic leadership; power; voice and silence; organization;

  Sammanfattning : This study aims at increasing knowledge about top managers' views on the climate of communication in an organizational context. The main question is "How do strategic managers describe the communication climate?" The study also concerns how the managers describe a communicative action that strives for voice and communicative action that strives for silence. LÄS MER

 4. 19. Det fysiska rummets betydelse för samhörighet och identitet hos studenter på Högskolan i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Bergenholtz; Hanna Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Offentliga platser; studenter; social sammanhållning; attraktiva mötesplatser; Högskolan i Halmstad;

  Sammanfattning : Högskolan i Halmstad består idag av en uppdelning mellan byggnader och en campusplan har skapats för att bygga om campusområdet med målet att skapa ett campus med mer rörelser på de olika ytorna för att skapa social sammanhållning mellan studenterna. Uppsatsens syfte har varit att skapa sig en förståelse om studenternas uppfattning om de rådande offentliga platserna på Högskolan i Halmstad och deras funktionalitet. LÄS MER

 5. 20. Classi : Bakterieklassificerare för minskad antibiotikaanvändning inom mjölkindustrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Teodor Riddarhaage; Ilian Ayoub; Anton Gefvert; David Van Gheel; Christian Habib; Carl Rosén; Rolf Sievert; [2018]
  Nyckelord :maskininlärning; bakterier; antibiotika; mastit; juverinflammation; kor; mjölkindustrin; android; tensorflow; .NET; ORM;

  Sammanfattning : Kor inom mjölkindustrin drabbas ofta av juverinflammationen mastit, som orsakas av en mängd olika bakterier. Eftersom olika bakterier kräver olika behandlingsplaner finns ett behov att identifiera vilken bakterie som har orsakat mastiten. LÄS MER