Sökning: "analysis rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 1056 uppsatser innehållade orden analysis rapport.

 1. 1. Analys av nyttig last vid dimensionering av kontorshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Evelina Bengtsson; Erica Sandberg; [2020]
  Nyckelord :lastundersökning; laststudie; nyttig last; ihållande last; periodisk last; dimensioneringsnorm; lastmodell; Eurokod; EKS 11; kontorslast; load survey; load study; imposed load; live load; sustained load; intermittent load; design standard; load model; Eurocode; office load; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Imposed load is a load used in the design of buildings, and includes the weight of people, vehicles and interior. The imposed load is usually divided into sustained load and intermittent load. The sustained load is the load a building is exposed to during normal circumstances. LÄS MER

 2. 2. Self-levelling Platform Concept for a Winch-based, Single Point Absorbing, Wave Energy Converter

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Anton Bergman; Robin Eriksson; Lars-Fredrik Grahn; [2020]
  Nyckelord :Point absorbing; Self-levelling; Wave power; Winch-based; Nivellerande; Punktabsorberande; Vågkraft; Vinschbaserat;

  Sammanfattning : This report covers a bachelor thesis project to design a concept for a levelling system to a point absorbing wave energy converter that uses a winch with a chain, which has restricted capabilities to bending and thus requires a system which compensates for this. First of all, a literature study was made to see if there were any technologies that could be used, and also a wide search for information about the wave conditions in the Baltic sea were performed to find what requirements would be necessary for the concept to be able to withstand the conditions faced there. LÄS MER

 3. 3. Kvinnorna får offerkofta och männen arbetskläder : En analys om hur genus gestaltas i Rapports och Aktuellts nyhetsinslag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Asplund; Ellen Eriksson; [2020]
  Nyckelord :SVT; Public service; gender; gender representation; framing; television; news; news reports; Rapport; Aktuellt; equality; visual text analysis; journalism; media;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how gender is framed in Swedish television news. The research questions we examined were the following:  How is the gender balanced in the news reports? What kind of news represent women and what kind of news represent men? How is women and men viewed according to the news reports? What similarities and differences is there in how women and men are portrayed?   The bachelor theisis is primarily a qualitative study where we with a visual text analysis, examine in what way women and men are framed in news reports. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas operativa stridsfordonstransporter av olika grader av autonomi : En värdering av den militära nyttan

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Liivrand; [2020]
  Nyckelord :military utility; AHP; self-driving vehicles; autonomy; transportation of combat vehicles; HET; militär nytta; AHP; självkörande fordon; autonomi; stridsfordonstransport; tungtransport;

  Sammanfattning : Helt självkörande fordon är inte längre en utopi eller något som man ser på film. Redan idag finns fullt fungerande prototyper och flera tillverkare påstår sig ha fullt självkörande fordon redan on några år. Autonomi bedöms civilt kunna ge upphov till flera resurseffektiviseringar inom vägtransportområdet. LÄS MER

 5. 5. Personers erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jennie Croné; Malin Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hjärtstopp; hälsa; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: I HLR-rådets rapport för år 2018 rapporterades 8663 hjärtstopp i Sverige och 1482 lyckade återupplivningsförsök genomfördes. Vid ett hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist och utan snabb adekvat behandling kan personen drabbas av kvarstående hjärnskador eller i värsta fall avlida. LÄS MER