Sökning: "påverkansfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade ordet påverkansfaktorer.

 1. 1. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 2. 2. VÅRDPERSONALENS ERFARENHETER AV ATT HA FÖRORSAKAT EN VÅRDSKADA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexsandra Benfield; Henrik Lundius; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Second victim; Sjuksköterskor; Sjukvårdspersonal; Säker vård; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 100 000 svenska patienter av vårdskador. Bakom varje vårdskada står minst en vårdpersonal som gjort ett misstag eller en felbedömning. Världen över beskrivs liknande situationer där den som förorsakat en vårdskada också beskrivs som ett “offer”, ett så kallat “second victim”. LÄS MER

 3. 3. En systematisk litteraturstudie om sambandet mellan matematik och läsförståelse : Med inriktning textuppgifter på mellanstadiet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Melissa Karlsson; Alva Hultén; [2020]
  Nyckelord :Matematik Läsförståelse Textuppgifter Påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : Denna studie inriktar sig mot matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter för elever på mellanstadiet. PISA (Programme for International Student Assessment) är ett internationellt program där 15 åriga elevers kunskaper testas i dels matematik och läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med klockan i årskurs 1 : En analys av läromedel i matematik och av lärares erfarenheter kring undervisningen om klockan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Näslund; Emma Sörlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lågstadielärare arbetar med klockan samt hur läromedel i matematik behandlar klockan i årskurs 1. För att undersöka detta intervjuades lågstadielärare om deras arbete och en innehållsanalys av läromedel i matematik genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Fritidslärarens status : En studie om lärares uppfattningar av fritidslärarens status och dess påverkansfaktorer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning; Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Julia Wall; Camilla Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER