Sökning: "records"

Visar resultat 16 - 20 av 1522 uppsatser innehållade ordet records.

 1. 16. En tvetydig landskapsbild : Allmogens gårdar och hus i Västmanlands län 1840–1880

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Martin Sjöström; Rikard Lindhe; [2023]
  Nyckelord :building history; Västmanlands; agricultural history; laga skifte; byggnadshistoria; bebyggelsehistoria; Västmanland; agrarhistoria; laga skifte;

  Sammanfattning : Den byggnads- och bebyggelsehistoriska forskningen som berör Västmanlands läns agrara landskap är bristfällig och saknar systematisk dokumentation. Syftet med arbetet är att undersöka hur allmogens byggnader och gårdar var beskaffade i Västmanlands län under perioden 1840–1880. LÄS MER

 2. 17. Säker digitalisering inom medicinteknik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Angus Bergman; [2023]
  Nyckelord :MedTech; cybersecurity; digitisation; medicinteknik; cybersäkerhet; digitalisering;

  Sammanfattning : Medicinteknik är ett fält med en hög grad av digitalisering som erbjuder många viktiga tjänster inom sjukvården. Sjukvården har på senare år visat sig sårbar för intrång och cyberattacker med goda incitament för fientliga aktörer. LÄS MER

 3. 18. Forest fertilization does not cause any long-term effects on tree growth or vegetation composition

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Yixian Chen; [2023]
  Nyckelord :density; ground vegetation; height; stem radial growth; legacy nitrogen effect; soil total N and C N ratio; tree;

  Sammanfattning : Forest fertilization is considered one of the most effective management options to improve forest productivity. In Fennoscandia, nitrogen (N) fertilization has been practiced for over 50 years and is normally added in the form of granules of NH4NO3 at least 15 years prior to the final harvest. LÄS MER

 4. 19. Som en spegelbild : Studiet av dräkt i ett tvärmetodologiskt möte mellan konst- och arkivvetenskap

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofia Särdquist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dräkthistoria är ett tvärvetenskapligt område med möten mellan flera akademiska discipliner. Denna uppsats utforskar mötet mellan konstvetenskap och arkivvetenskap, utifrån teoretiska perspektiv och metodologi i konstvetenskapliga dräktstudier som baseras på text i form av uppgifter i arkiv, särskilt bouppteckningar. LÄS MER

 5. 20. AI-Based Race StrategyAssistant and Car data Monitor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Simon Pontin; [2023]
  Nyckelord :computer science; ai; race strategy; ai-based strategy; datateknik;

  Sammanfattning : In the world of motorsport, it is not only the driver's skill that determines the outcome of a race. Race strategy and car setup are two main factors that determine if the driver is competitive or not. Thus, this project focuses on optimizing the strategy part. LÄS MER