Sökning: "Cemetery"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet Cemetery.

 1. 1. Sommarblommornas intåg. En studie av gravplanteringar inom Svenska kyrkan 1940 - 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Cornelia Bäck Silfors; [2019-04-25]
  Nyckelord :Cemetery; grave plantations; summer flower; cultural preservation; kyrkogård; gravplantering; sommarblommor; kulturvård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidat-examen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot trädgårdens hantverk2019.... LÄS MER

 2. 2. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 3. 3. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Varvara Papamargariti; [2019]
  Nyckelord :human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. LÄS MER

 4. 4. Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Andersson; Emma Rahm; [2019]
  Nyckelord :kyrkogård; parkkvalitet; restorativ miljö; Hammarby kyrkogård; grön miljö;

  Sammanfattning : Genom platsbesök och en litteraturstudie ämnar detta kandidatarbete föra en diskussion kring hur kyrkogårdar lämpar sig som mångfunktionella platser och de konflikter som kan uppstå när kyrkogårdar får flera användningsområden. I litteraturstudien förklaras att kyrkogårdarna, i både nutid och dåtid, används i syfte för rekreation. LÄS MER

 5. 5. Tuberkulos i medeltida Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Lina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; medeltida Lund; S:t Jakob; Gråbrödraklostret.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Tuberculosis is one of the oldest diseases known to man. Today one third of the world’s population is infected and every year 2 million people die because of it. This essay is focused on tuberculosis in Medieval Lund, specifically from Saint Jacobs cemetery. LÄS MER