Sökning: "kyrkogård"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet kyrkogård.

 1. 1. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elna Strömvall; [2021]
  Nyckelord :sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Sammanfattning : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Från färdmedel till kyrkogård : Problematik inom etik vid studier och bevaring av skeppsvrak med mänskliga kvarlevor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Melissa Prim; [2021]
  Nyckelord :Marinarkeologi; etik; osteologi; skeppsvrak; Mars Makalös; Vasaskeppet; Regalskeppet Kronan; in situ;

  Sammanfattning : This paper will focus on marine archaeology as a discipline, mainly from the perspective of shipwrecks that have been discovered with human remains. The analysis and interpretation will be based primarily on three specific shipwrecks within Swedish marine archaeology: Vasaskeppet, Kronan and Mars Makalös, all of which have and or are containing human skeletal remains. LÄS MER

 3. 3. Den humanitära stormakten på imperiernas kyrkogård : En studie om Utrikesdepartementets syn på Sveriges engagemang i ISAF 2001-2014

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Klara Axelson; [2020]
  Nyckelord :Sverige; Afghanistan; ISAF; Utrikesdepartementet; strategiskt narrativ; Carl Bildt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kalle Ågren; [2020]
  Nyckelord :kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Sammanfattning : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. LÄS MER

 5. 5. Ängskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Nilsson; Ossian Trotzig; [2020]
  Nyckelord :askgravlund; kyrkogård; begravningsplats; kyrkogårdsgestaltning; minnesobjekt; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har de kollektiva gravskicken ökat markant, och det är framförallt bland det relativt nya gravskicket askgravlunden en tydlig ökning skett. Askgravlundens popularitet tros bero på skötselfriheten för anhöriga, men också för att den inte upplevs lika anonym som exempelvis minneslunden. LÄS MER