Sökning: "kontemplation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet kontemplation.

 1. 1. Ett rum för paus från vardagens brus : En studie om utformningen av ett kontemplativt rum

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Kontemplation; kontemplativt rum; rumslig gestaltning; rumsliga element; rumslig upplevelse; rumslig kommunikation;

  Sammanfattning : In the modern world and society, in which the pace and tempo of life seems to increase, external influences get both more intense and numerous, demands get tougher and stress has become an increasing problem. Strangely it also seems as if it has become increasingly challenging to find time and space to take a break, to disconnect, relax, reflect and meet your own needs of a time out. LÄS MER

 2. 2. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. LÄS MER

 3. 3. Begreppet estetiskt välbehag: Kant och nutid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Mårten Enberg; [2019]
  Nyckelord :aesthetic pleasure; facilitating pleasure; disinterested pleasure; feedback-loop; pleasure-learned nexus; contemplation; estetiskt välbehag; kontemplation; intresselöst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fint&Fult : En undersökning av hur estetiska omdömen kan argumenteras för rationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Jessica Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Estetik; argumentation; rationell; Fint; Fult;

  Sammanfattning : Hur kan estetiska omdömen diskuteras rationellt?    Syftet med undersökningen är att uppmärksamma att estetiska värdefrågor faktisk spelar roll i skolan på många nivåer som vid bedömningar, kanoniska urval, i diskussioner och sätt att behandla dessa måste hittas. Därför behöver förståelsen för de estetiska värdenas grund öka och i uppsatsen undersöks hur dessa värden kan argumenteras för rationellt. LÄS MER

 5. 5. Lillkyrka retreat : - Ett sökande efter en kyrkas framtid

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Carl Kvanta; [2019]
  Nyckelord :Östergötland; Medeltid; Retreat; Lillkyrka; Linghem;

  Sammanfattning : I examensarbetet undersöker jag hur lillkyrka, en medeltida kyrka i östergötland, skulle kunna bli en plats för retreat. En plats man besöker i några dagar för att finna lugn. Lillkyrka. Det är en mystisk plats som redan innan kyrkan restes var en hednisk helgedom. LÄS MER